Skjerpet straff i korrupsjonssaken

Nå går det mot slutten for korrupsjonsskandalen i Unibuss, tidligere Sporveisbussene. Forleden ble det klart at tidligere innkjøpssjefen får skjerpet sin straff og dommen mot Dag Hagerup hos MAN blir stående.

I september 2011 ble mistanken om en større korrupssjonssak rullet opp i Oslo. Dette etter at MAN var tatt for korrupsjon i Tyskland. Siden dette har en stor sak blitt rullet opp i Norge og flere er dømt i sakene.

Etter første rettsrunde ble flere domfelt til fengsel og erstattning. Tidligere innkjøpssjef Erik Ernst Andersson ble dømt til fire års fengsel i lagmannsretten, men anket dommen. Også tidligere MAN ansatt Dag Hagerup anket sin dom på fire år og ni måneder.

Anken til forhenværende Unibussansatt Knut Øverbø på ni måneder ble avvist.

Den tidligere Unibuss-sjefen Helge Leithe anket ikke sin dom på tre år og seks måneders fengsel.

Nå er saken avgjort av Høyesteretten. Dommen for Dag Hagerup blir stående, men straffen til Erik Ernst Andersson ble skjerpet. Han fikk nå en fengselsdom på fire år og seks måneder.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.