Anbefaler riksvei 52 som ny hovedvei mellom øst og vest

– Regjeringen jobber for bedre transportårer mellom østlandet og vestlandet. Prosessen er omfattende, men skal samtidig legge grunnlaget for langsiktige prioriteringer. Vegvesenets rapport om veitrase mellom Voss og Gol er et viktig bidrag for vår beslutning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mottok i dag anbefalingen fra Statens vegvesen om veitraseer mellom Voss og Gol. Vegvesenet anbefaler at riksvei 52 over Hemsedal blir den andre hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet.

Konseptvalgutredningen (KVU) er det siste dokumentet i en omfattende prosess om valg av hovedvei.

– Vi har fått et faglig innspill, og rapporten skal nå på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren har tidligere reist med bil langs hele øst-vest strekningen, så han kjenner godt til lokale forhold og utfordringer med veivalg. – Vi skal nå sette oss grundig inn i rapporten, sier Solvik-Olsen

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.