Skånetrafiken forlenger avtalen med Nobina og satser på elektriske busser

Nobina får forlenget avtalene med Skånetrafiken om å drive offentlig transport i Malmö. Ved forlengelse av opsjon åpnes det for satsing på elbusser i Malmö. Avtalene, Malmö Central og Malmöexpressen, forlenges med to år, frem til 2021, og omfatter totalt 83 rutebusser, hvorav Nobina kommer til å kjøpe 14 nye elbusser.

Fra og med desember 2018 blir hele Linje 7 driftet elektrisk, og dermed tas det enda et skritt mot Malmös målsetting om å gjøre hele kollektivtrafikktilbudet til elektrisk drift. Bussene som lades med grønn elektrisitet, bidrar både til bedre luftkvalitet og mer stillegående kollektivtrafikk. Støy har blitt et stadig viktigere tema i takt med stadig tettere bebyggelse og nye boliger i byene.
– Det er svært gledelig fortsatt å kunne bidra til økt fremkommelighet og bærekraft i Malmö ved å kunne tilby en helhetsløsning for elektrisk drift av linje 7. Vi er også stolte over at vi som operatør, og som en av de første i Sverige, etablerer elektrisk drift i større skala. Vi kan nå på en god måte bygge på erfaring fra tidligere tester og pilotforsøk, sier Per Karlsson, trafikksjef hos Nobina i Malmö.

– Dette er et første steg mot stillere, bærekraftig og attraktiv bytrafikk. Gjennom satsningen håper vi på å få enda flere og fornøydere kunder og innbyggere i Malmø i et stillere bymiljø, sier Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

– For våre kunder kommer de nye miljøtilpassede bussene innebære høyere reisekomfort med tilpasset interiør til vår nye design for ulike behov. Det kommer til å finnes mulighet til å koble seg til internett og bussene vil være utstyrt med såkalt infotainment for å tilby bedre informasjon. For så vel kunder om de som bor i nærheten vil el-bussene gi et tilnærmet støyfritt miljø, sier Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef, Skånetrafiken.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.