– Sjåførene taper i anbudsprosessen

ARENDALSUKA: – Det er sjåførene som taper i anbudsprosessene, sier Jim Klungnes fra Yrkestrafikk Forbundet. Han inviterte personer fra kollektivselskaper og politikken til debatt om vinnere og tapere i anbudene.

I Norge er det kun Nord-Trøndelag som ikke er anbudsutsatt når en snakker om kollektivtransport. Resten av landet har hatt anbudsutsatt busstransport i kortere og lengre tid. Derfor var det med stor interesse hos politikere og andre intreserte å få høre om begge sidene av nettopp anbud på persontransport.

– Det er ingen vei tilbake, EU har krav om anbud på persontransport, sier Jim Klungnes. Men han ønsker å få mer fokus på forarbeidet før et anbud og også arbeidsmiljø- og krav for sjåførene.

Yrkestrafikk Forbundet mener det kun er pris som avgjør hvem som vinner et anbud i Norge. Dette igjen medfører at det blir selskaper som velger dårligste vilkår og lavest standard som oftest vinner. Noe som ofte går ut over sjåførenes arbeidsplass, miljø- og helse.

– Vi har fått til mye. Vi fikk felles tariffavtale i 2006 og lovfestet overdragelse av ansatte ved ny virksomhet i 2009, så vi er kommet langt, men enda gjenstår mye, sier han.

– Renovasjon er det som har vært lengst og er store på å anbudsutsette driften. Her har vi dessverre sett at selskaper har gått konkurs, og at arbeidsmiljøloven har vært blitt brytt på alvorlige punkter. Det er bevist at ved enkelte tilfeller har ansatte jobbet 88 timers uke, sier han og ønsker ikke på noen måte dette i bussbransjen.

Agder Kollektivtrafikk AS AKT på sin side sier at de jobber tett med både sjåfører og selskap både før og etter en anbudsoppstart.

– Vi har tett dialog med selskapet som vinner i forkant av anbudsperioden for å sikre oss at sjåførene får gode arbeidsvilkår og arbeidstider. Vi utformer kontrakter i samspill med anbudsvinner og ønsker mer samhandling også med sjåfører. Det er veldig viktig for oss å få tilbakemeldinger fra sjåfører for å kunne forbedre oss, sier Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør hos AKT.

AKT har nettopp avklart hvem som skal kjøre buss i Kristiansandsregionen fra 2018 og ser at de vil trenge to til tre ganger så mange sjåfører enn det som jobber der i dag for å klare den nye ruteproduksjonen.

Nettopp derfor inviterete YTF opp politikere til debatt. YTF mener at fylkeskommunene og kollektivselskapene i alt for liten grad lytter til nettopp sjåførene når nye anbud skal lyses ut.

– Vi er ikke flinke nok i dag til å lytte til sjåførene eller deres interesseorganisasjon, innrømmer Anders Kylland, gruppeleder Aust-Agder Fylksting. Han mener det er viktig at politiker og ansvarshavende i kollektivselskapene blir opplyst bedre for igjen kunne stille bedre krav til førermiljø, arbeidsvilkår og pauserom for sjåførerne.

I Sør-Trøndelag er det nettopp lyst ut nytt anbud på persontransport i og rundt Trondheim. Her mener fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Sør-Trøndelag at de har så langt det har latt seg gjøre inkludert sjåførene i forkant.

– Vi har hatt med oss sjåfører fra ulike selskaper til å teste mulig nytt materiell og løsninger. Sett på ulike utfordringer og fått designet nye venterom og pauserom. Vi er i gang med tidenes kollektivløft i Trondheim og allerede i denne anbudsperioden vi går mot slutten av har vi økt andel reisende med 40 prosent, sier Sandvik.

Men Klungnes er ikke fornøyd. Han mener at, selv med den fokusen de har hatt hos AtB i Sør-Trøndelag og også andre steder, så kan en gjøre mye mer for sjåførene. En annen viktig faktor alle er enige om er at rekruteringen til yrket er for dårlig.

– Arbeidsmiljø er en viktig faktor. Arbeidstid og midre tidspress må ha høy fokus, sier Klungnes

– Vi har ikke mangel på sjåfører i Sør-Trøndelag akkurat nå, men vi vil mangle minst 100 nye sjåfører innen oppstart i 2019 på det nye anbudet, sier Sanviken.

Gjennomsnittsalderen på bussjåfører i Norge er i dag på 56 år og dessverre økende. Tross store og effektive kampanjer for å få flere til å velge buss som yrke, så utdannes det rundt 300 nye bussjåfører årlig, mens mangelen er på 1000 vært eneste år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.