Sikrer kollektivtrafikken en stund fremover

«Kollektivtrafikkforeningen er fornøyd med at regjeringen foreslår å bruke 1,25 mrd kroner til koronatiltak i 2021. Hvis dagens situasjon fortsetter i 2021 kan dette sikre kollektivtrafikken i første halvår», sier daglig leder Olov Grøtting. «Men dersom koronapandemien fortsetter utover hele 2021 vil det være behov for ytterligere kompensasjon, for å opprettholde kollektivtrafikken som samfunnskritisk tjeneste og med dagens smittevernfaglige anbefalinger», sier Grøtting videre.

Kollektivtrafikken er en samfunnsnyttig tjeneste som sikrer at de som skal til og fra jobb og skole, skal følge barn til barnehage eller skal treffe venner, kan reise trygt og bærekraftig dit de skal. For å opprettholde smittevernet og sikre kollektivtrafikk som en viktig samfunnskritisk tjeneste, måtte myndighetene gjennom koronapandemien be publikum om ikke å reise hvis de ikke absolutt måtte. 

Kollektivtrafikken ble forbeholdt de med en samfunnskritisk jobb. Dette førte til at 70 – 80 % av kundene ble borte over natta, og i perioder førte det til opp mot 90 % inntektstap. I dag er situasjonen noe mer normalisert, men det er fortsatt lang færre reisende enn før, og kollektivselskapene har langt lavere inntekter enn normalt. 

«Gjennom hele koronapandemien har det vært svært viktig å opprettholde kapasiteten i kollektivtrafikken tross færre reisende. Dette for å ivareta smittevernet og størst mulig avstand mellom passasjerene», sier Olov Grøtting. «Det har vært helt avgjørende for å sikre den viktige samfunnskritiske tjenesten som kollektivtrafikken er gjennom det første året av koronapandemien, at Stortinget har bevilget kompensasjon til bransjen i flere omganger for året 2020». «Det ser nå ut som om koronasituasjonen vil vare i store deler av 2021. Det betyr at kapasiteten i kollektivtrafikken må opprettholdes, til tross for at inntektene trolig vil være langt lavere enn normalt. Kollektivselskapene jobber hardt for å få et så godt tilbud som mulig ut fra de ressursene man har tilgjengelig. Det er likevel behov for kompensasjon også det kommende året for å opprettholde kapasiteten, og sikre den samfunnskritiske tjenesten som kollektivtrafikken er også i 2021,» sier Grøtting.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.