Setter ned prisen på billetten

Med den nye billetten Reis får du mer rabatt jo mer du reiser. Piloten Reis utvides fra 16. april til alle som reiser i Oslo og Akershus.

–Dette er historisk. For første gang på femten år reduserer vi prisen på enkeltbilletter. Samtidig innfrir byrådet et av sine viktigste løfter. Å kutte kollektivprisene er viktig for alle, men aller mest for dem som har minst å rutte med, i en tid hvor alt annet blir dyrere. Med en fleksibel og billigere billett gjør vi det lettere å veksle mellom kollektiv, sykkel og gange, så enda flere kan la bilen stå. Det betyr renere luft, tryggere skole- og sykkelveier i hele Oslo-regionen, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (Mdg).

–Den nye hverdagen med hjemmekontor fører til andre behov for de som reiser kollektivt. Med Reis, gir vi en langt mer fleksibel reisemulighet til de som vil veksle mellom å jobbe hjemme og på kontoret, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

–Dermed bidrar vi til mindre forurensing, mindre kø og en bedre hverdag for alle som bor og jobber i Viken, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Nye reisemønstre skaper nye behov

Mange kunder opplever at reisene ikke lenger kan planlegges flere uker frem i tid. Femdagers-uken på kontoret er blitt til to-tre dager i uken for en god del arbeidstakere. Når Ruter lanserer Reis 16. april, er det for å gi et alternativ til nettopp denne gruppen.

–Dette er starten på en helt ny tanke bak billetter. 30-dagers billetten vil fremdeles være en veldig god løsning. Men mange ønsker ikke eller kan ikke planlegge hverdagen sin langt frem i tid, og for disse tilbyr vi nå fleksible enkeltbilletter. Det skal fremdeles lønne seg å reise kollektivt, og derfor gir vi mer rabatt på billetten – jo mere du reiser, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen

Reis – en fleksibel og personlig rabatt

Reis gir rabatt på enkeltbilletter. I starten vil hvert kjøp gi kunden mer rabatt, slik at en opparbeider seg en personlig rabatt. Rabatten vil alltid være basert på hvor ofte kunden har reist de siste 30 dagene.

Kunden får rabatt på alle Ruters enkeltbilletter, enten de reiser som voksen, honnør eller barn. Det eneste de trenger å gjøre er å kjøpe en enkeltbillett hver gang de skal reise.

Rabatten er alltid synlig på siden for billetter. Men for å få tilgang til Reis rabatt, må kundene ha oppdatert til den siste versjon av appen.

Egen rabatt for barn

For barnebilletter vil rabatten alltid være 20 %, uansett om en kjøper i appen eller ved utsalgssteder. Med en flat rabatt på 20 % er det mer forutsigbart for foreldre å kjøpe rabatterte billetter til barn. Da får du lik rabatt uansett om du kjøper billett på egen telefon eller sender til barnet.

Selges i appene fra Ruter, EnTur og Vy

Fra søndag 16. april blir Reis tilgjengelig i appene til Ruter, Vy og EnTur for alle som kjøper reiser med Ruters transport midler eller Vy’s tog i Ruters område, det vil si Oslo og tidligere Akershus. Reis er et prøveprosjekt med ett års varighet som finansieres med midler fra Oslo, Viken og med statlige midler for reduserte kollektivpriser.

Reisekort som alternativ

For de som ikke ønsker å bruke appen, utvikler Ruter en lignende løsning med rabatt på reisekort for voksen og honnør. Planen er å ha denne løsningen klar til sommeren.

Erfaringene viser at Reis er populært

–Ruter har testet Reis i litt over ett år, og vi har brukt tilbakemeldingene fra testbrukerne våre til å gjøre Reis bedre. Reis er et steg på veien til å utvikle stadig mer personlige og fleksible metoder for billetter og betaling. Den teknologiske utviklingen åpner for langt mer personlige tilpasninger enn vi hadde bare for noen få år siden. Vi har tro på at denne måten å jobbe på ved kontinuerlig utvikling sammen med kundene våre, er veien å gå, avslutter administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.