Ser lyst på fremtiden

Build Your Dreams BYD har vært sterkt påvirket av Covid-19 Corona viruset siden februar, men ser nå lysere på situasjonen. Fabrikkene i Kina er på vei tilbake til normal takt, mens fabrikken i Ungaren fremdeles er påvirket av den alvorlige situasjonen her i Europa.

«Epidemisituasjonen har en viss innvirkning på produksjonen av busser i Kina. Men med en styrket innsats for å bekjempe COVID-19 de siste ukene, forbedrer situasjonen seg gradvis», kan Vera Lui hos BYD fortelle oss.

Hun har kontor på BYD sitt hovedkontor i Pingshan utenfor Shenzhen i Kina. Her fikk de tidlig i februar merke krisen. Etter en tøff tid, så er Kina nå på vei tilbake til en normal hverdag igjen.

BYD har to produksjonssteder for busser til det Europeiske markedet. Den ene fabrikken ligger i Hangzhu i Kina. Denne ble sterkt påvirket av krisen i tidlig i år, men går mer eller mindre som normalt igjen nå.

«Siden produksjonen ved Hangzhou-fabrikken ble gjenopptatt i slutten av februar, har BYD prøvd alt for å få fart på produksjonen igjen. Men siden noen av delene våre kommer fra europeiske leverandører, og med den epidemiske situasjonen i Europa som blir verre nå i den siste tiden, står vi også overfor risikoen for delforsinkelse», sier hun videre.

Men hun legger til at de jobber på spreng for å få deler fra ulike leverandører som kanskje enda ikke har redusert deres produksjon.

«Basert på våre forskjellige fabrikksteder over hele verden, er BYD veldig fleksibel selskap. Vi har tett samarbeid med lokale partnere og leverandører, og gjøre alt for å minimere eventuelle forstyrrelser i leveransen av våre produkter og tjenester til kundene», sier hun og mener denne forsinkelsen neppe vil merkes ute hos kundene.

Nå når krisen fabrikken i Ungarn

I mens ting normaliserer seg i Kina, så øker krisen her i Europa. Og ved BYD sin fabrikk i Ungarn merkes det nå at Covid-19 påvirker antall ansatte som kan jobbe, samt tilgangen på deler.

«Ved våres fabrikk i Ungarn så har vi noen forsinkelser på grunn av delforsinkelsen fra Kina. Og for å beskytte de ansattes helse og sikkerhet går fabrikken i en sakte driftsmodus frem til slutten av mars. For å reduseres smittefsren blant våre kontoransatte så minimerer vi antall ansatte som jobber på kontorene. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å la de jobbe hjemmefra. Deres kropstemperatur blir sjekket når de ankommer kontor og fabrikk på frivillig basis, for å sikre oss at ingen kan smitte andre ansatte, sier Lui.

Vera Lui er postiv til at verden innen ikke alt for lang tid er tilbake til normalen og hun håper at kundene har forståelse for de tiltak som BYD har måtte sette inn.

«Vi håper våre kunder har tillit til oss, og forblir positive. Nå slår vi oss alle sammen og hjelper til med å beseire spredningen av virus», legger Lui til.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.