Semiautonome busser og platooning er snart her

Selv for bare et par år siden var det mest tvil rundt dette med å reise med kjøretøy som kjører førerløst, også busser. Men i dag stiller ikke busselskapene lenger spørsmål til teknologien, men spør heller når dette vil være mulig å ta i bruk.

Svaret på det spørsmålet er ikke opplagt, men prosessen er kommet så langt at det lett kan skje i løpet av det neste tiåret. Solaris har klokketro på dette og har kommet opp met et eget konsept.

solaris_20x_17Mange eksperter sier at en må skille mellom tre deler av forskning og utvikling på nettopp dette feltet. Ekspertene mener at et kombinert resultat av disse studiene vil føre til en fullstendig endring av transportsystemet slik vi kjenner det i dag, også den offentlige delen som innebærer busser.

Disse tre er: digitalisering, elektro- og autonom kjøring. Effekten av tiltak foretatt i disse sektorene vil være etableringen av elektriske busser som vil kjøre selvstendig, med et fullt operativt kommunikasjonssystem ombord.

Solaris har vært aktiv innen elektriske busser i 15 år allerede, og i fem år har de hatt fullelektriske busser på markedet. Mange av disse kjører i dag i en rekke europeiske byer. Det polske selskapet er også aktive innen autonom kjøring. Allerede over flere år har Solaris prøvd ut systemer som bringer produsenten noe nærmere det å konstruere en fullstendig autonom buss.

En av disse er den Optiboard levert av Siemens, et system som er montert i flere Solaris busser. Produsenten testet systemet først i Urbino 18 MetroStyle med hybriddrift, men Solaris har også installert den på en av trolleybusser levert til den spanske byen Castellón de la Plana. Der Optiboard gjør at trolleybusen kjører inn på holdeplassen helt uten at føreren trenger å gripe inn. Den andre løsningen er ProViu, et moderne system av kameraer som muliggjør en full visuell kontroll over kjøretøyet i sanntid. Solaris har installert denne teknologien i en av sine testbusser av den nye generasjonen og i den elektriske bussen levert til Västerås i Sverige.

solaris_20x_22Dette er bare begynnelsen. I øyeblikket har selskapets fokus på en mye større funksjonalitet, selv om disse vil bli brukt mest i buss depoter. Og siden bli introdusert til vanlig trafikk. Når bussen krysser porten til bussdepot vil den kjøre selvstendig til de enkelte servicestasjoner, uten behov for en sjåfør. Basert på dataoverføringen, kan bussen selv kjøre til bilvask, verksted eller pantograf-ladestasjonen. På Siste stasjon vil den parkere på nøyaktig plass for batterilading. Deretter, når den er fulladet, vil den så kjøre opp til sin parkeringsplass og være klar til å kjøre ut igjen på ny rute.

– Vi presenterer elektriske og semiautonome busser som innebærer en rekke fordeler for offentlig transport. For eksempel en betydelig forbedring av trafikksikkerheten, en økning på intervaller mellom busser, muligheten for buss platooning eller en forbedret integrasjon av individuell trafikk med offentlig transport. Det er derfor dette er et mål som er utvilsomt verdt å forfølge, skriver Mateusz Figaszewski hos Solaris Bus & Coach SA i en mail til Bussmagasinet.

– Dette viser hvor langt fremme vi er, og fortsatt tilpassingsdyktige innenfor visse rammer. Det å lage særmodeller for et enkelt marked er ikke aktuelt. Spennende konsepter må vi ha kontinuerlig fokus på inn i fremtiden, sier Direktør Sverre Skaar hos Solaris Norge AS.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.