Satser stort i nord

Mens verden har stått stille, busser har stått parkert og sjåfører permittert, har det skjedd mye i nord. Istedenfor å sørge over tapt kjøring, har Bussring gjort seg klar for morgendagens kjøring. Nå skal Nord-Norge utvikles med et enormt busstilbud.

I de siste to årene har Bussring vært i en prosess der de ønsker å fusjonere de delene av reiselivsnæringen som selskapet var involvert i. På det tidspunktet var Bussring involvert i Tromsø Safari med en eierandel på 25%. Det er flere små aktører i Tromsø-regionen og Nord-Norge. Det var ikke tilstrekkelig slagkraft for å nå ut til de store internasjonale markedene alene. På denne måten har Bussring slått seg sammen med Tromsø Safari, og laget Best Arctic som skal sørge for den beste kundeopplevelse for turistene som ankommer Nord-Norge.

Transportgigant i nord

Prosessen med Best Arctic hadde nådd en lang vei da Corona slo til. Pandemien satte prosjektet flere steg tilbake, og det ble tid for nytenking. Dette resulterte i nye og store samarbeid som utelukkende er positive for fremtiden. Nå har Bussring og Best Arctic blitt samarbeidspartnere med Vy og Fjord1 gjennom selskapet Fjord Tours Group. Selskapene har jobbet sammen nå i ett års tid for å finne sammen, og få en felles plattform å jobbe ut i fra. I forbindelse med denne overgangen beveget Henry Nyvoll seg fra daglig leder i Bussring, til å bli daglig leder i Tromsø Safari og Best Arctic.

«Arbeidsdagen min forandrer seg ikke veldig mye, sier Henry Nyvoll som er daglig leder i Best Arctic. Jeg har en ihuga skapertrang. Bussring blir et litt mer tradisjonelt busselskap, mens turer og opplevelser gjøres i regi av Best Arctic».

Arctic Route

Bussring har igjennom de siste årene jobbet frem et konsept som heter Arctic Route. Formålet med det ruteopplegget er å gjøre det enkelt for turistene å komme seg ut til de destinasjonene der det er opplevelser. Vi skal i tillegg også gjøre det enkelt for kunden å skreddersy sin egen pakketur som inkluderer transport, overnatting og opplevelser. Dette skal gjøres gjennom en sømløs bookingprosess i Best Arctic. Til nå har Arctic Route hatt utgangspunkt i Tromsø med Alta, Narvik og Rovaniemi som destinasjoner. Med Bussring sine nye samarbeidspartnere, starter nå Arctic Route i Stockholm med nattoget til Narvik som opereres av Vy. Med Fjord1 med på laget, vil Arctic Route kunne starte i Bergen med Kystruten som skal operere Bergen – Kirkenes. Dette gjør at vi kan lage Arctic Route på skinner, sjø og vei. Det jobbes også med å kunne inkludere enkelte flyruter i Arctic Route.

«Vanlig offentlig kommunikasjon er veldig lite tilrettelagt for ferie- og fritidsfolk, sier Henry Nyvoll. Vi frakter turistene rett til opplevelsene, samtidig at du kan reise med oss fra a til b».

Det grønne skiftet

Stafettpinnen som daglig leder i Bussring AS, er gitt videre til Torbjørn Johansen. Allikevel er Henry Nyvoll styreleder i Bussring, og kommer til å fortsette å ha en finger med i spillet i fremtiden både når det gjelder busskjøp og utvikling av selskapet. Nå jobbes det mye med det grønne skiftet, og det å skape en bærekraftig utvikling. Nyvoll vil arbeide med å elektrifisere bussparken. Tromsø er et område med store klimatiske utfordringer, kupert terreng og dårlig vei. Det kan virke som at det kan være vanskelig å elektrifisere et område som Tromsø. Samtidig går utviklingen ekstremt raskt, og batteribussene kommer til Tromsø i løpet av kort tid!

«Jeg tror det at de aller fleste oppdrag vi kjører i dag, vil vi kunne kjøre med elektriske busser om 5 – 7 år», sier Henry Nyvoll.

Ser lyst på fremtiden

Selv om verden har vært hardt rammet av en pandemi, har Bussring kommet seg godt igjennom krisen. Selskapet har en del faste kjøringer som har vært med å skape et levedyktig grunnlag i denne perioden. Nylig vant Bussring ny kontrakt på fire år på flybussen i Tromsø. Ellers har selskapet mye kjøring for Forsvaret, i tillegg til teaterkjøring for blant annet Riksteateret. Selv om Bussring har klart seg bra, vil allikevel Nyvoll legge til at kompensasjonsordningen har slått veldig uheldig ut for turbilbransjen. Et annet håp er at det kan bli gjort endring i kabotasjereglene på lik linje på det som er blitt gjort i Danmark. Det er viktig å få kontroll på de utenlandske busselskapene slik at næringen og verdiene kan forbli i landet vår, og i Nord-Norge.

«I det korte bildet ser det ikke så lyst ut, men vi velger å være en langsiktig optimist, avslutter Henry Nyvoll som gleder seg til at turistene er tilbake i Tromsø, og at alle sjåførene er tilbake i jobb».