Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Statens vegvesen vil ha en sammenhengende utbygging av E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Velger bort kompromiss
Mandag sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren.

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er et kompromiss om at første etappe av E18 Vestkorridoren skulle være Lysaker – Strand med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu.

Trinn 1 av Oslopakke 3-avtalen skal stadfestes av Stortinget gjennom behandling av en egen stortingsproposisjon, som skal behandles før sommeren.

– På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, sier Gustavsen.

Store konsekvenser
I sin vurdering peker Vegvesenet på at ved å bygge E18 bare til Strand gir høyere miljøbelastning. Flere hus må rives og det er uheldig for trafikkavviklingen i området.

Kompromissløsningen gir dobbel byggetid og representerer en ekstrakostnad på om lag 200 millioner kroner.

Siden Strand-området er komplekst både planmessig og byggeteknisk, må det forskutteres 600 millioner kroner for bygging av deler av Høviktunnelen allerede i etappe 1 med Bærumsdiagonalen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.