Samarbeid om faststoffbatterier

Mercedes-Benz og det amerikanske selskapet Factorial Energy ønsker å intensivere arbeidet i utvikling av faststoffbatterier for kjøretøyer. Dette skjer blant annet ved at MB går inn med kapital og får en representant i styret for Factorial.

Den store tyske produsenten øyner en helelektrisk fremtid. Målet med samarbeidet over Atlanteren er å utvikle neste generasjon batteri-teknologi. Faststoff-teknologien har som mål å sette nye standarder når det gjelder energitetthet, noe som er forventet å gi økt rekkevidde og kortere ladetider. Det første målet med samarbeidet er å utvikle batteri-celler, deretter komplette moduler og endelig full kjøretøy-integrasjon.

– Gjennom dette samarbeidet kombinerer vi Mercedes-Benz sin ekspertise innenfor batter-utvikling og kjøretøyintegrasjon med den omfattende kunnskapen Factorial Energy har når det gjelder faststoffbatterier. Vi deler en felles visjon om CO2-nøytralitet. En kontinuerlig utvikling av innovativ batteri-teknologi vil gjøre elektrisk mobilitet mer attraktiv for våre kunder, sier Markus Schäfer, som sitter i styrene for Daimler AG og Mercedes-Benz AG og er ansvarlig for Daimler Group Reserch.

Mercedes-Benz har som mål å ta frem et begrenset antall kjøretøy med den nye teknologien i løpet av fem år.

Teknologien

Faststoffbatterier er en av de mest lovende teknologiene innenfor elektrisk mobilitet. Den avgjørende forskjellen er bruken av en elektrolytt laget av fast materiale i stedet for den vanlig brukte flytende elektrolytten. Elektrolytten er nødvendig for å transportere ioner frem og tilbake mellom elektrodene ved lading og utlading av batteriet. Faste elektrolytter muliggjør en betydelig optimert sikkerhet for batteriet, samt bruk av nye typer anoder, som litium-metall-anoder. Disse muliggjør en nesten doblet energitetthet sammenlignet med dagens Li-ion battericeller. Dette muliggjør økt rekkevidde og korte ladetider.

Markus Schäfer som sitter i styrene for Daimler AG og Mercedes-Benz AG og er ansvarlig for Daimler Group Reserch, og Siyu Huang, en av grunnleggerne og daglig leder i Factorial Energy.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.