Ruter vurderer høykapasitetsbusser

Ruter ønsker å møte fremtidens kollektivreisende med en rekke gode løsninger. Alt fra selvkjørende busser, aktivitetstransport og også høykapasitetsbusser. Utfordringene står i kø for Ruter, men løsningene mener de finnes det ute.

Under leverandørkonferanse avholdt av Ruter AS kom det frem at det finnes en rekke utfordringer innen mobilitetsløsninger for dagens og fremtidens kollektivreisende. Hvor og hvordan vil befolkningen reise i fremtiden.

Det viser seg at flere og flere dropper bilen og flere dropper også å ta førerkort for bil. De stoler på at det finnes gode kollektivtransportløsninger for dem. Og her satser Ruter på ulike løsninger. Selvkjørende busser er under utprøving i Oslo. Aktivitetstransport er under test flere steder i området og nå ser Ruter også på om det kan settes inn høykapasitetsbusser på ulike linjer i sentrale deler av Oslo.

Ruter ser for seg at det settes inn lange høykapasitetsbusser på noen av linjene for å lette på presset som er i dag på de leddbusser som kjører. Det er i dag 49 millioner påstigninger i Indre Oslo by. Tre av linjene har over 20 millioner påstigninger årlig og det er her Ruter nå ser på om dobbelleddede høykapasitetsbusser kan være en god løsning.

Men på grunn av målsettingen om helt utslippfrie busser fra 2028, så ønsker Ruter at det settes inn elektriske høykapasitetsbusser, noe som det i dag ikke finnes på markedet. Kun noen prototyper har vært vist frem for pressen. Men markedet responderer ofte raskt om markedet finnes, og utviklingen går raskt.

Om, og når det eventuelt blir aktuelt å sette inn lange høykapasitetsbusser sier Ruter ikke noe om nå. Det hentes nå inn innspill fra leverandører om hva som finnes av produkter, og hva som vil komme.

«Vi ønsker nå innspill fra leverandører og selskaper på alt fra materiell til hvilke linjer det kan være aktuelt å sette inn slike busser,» sier Bård Henrik Sørensen, fra Ruter AS.

Ruter er allerede nå i gang med å planlegge eventuelle ladeinfrastruktur løsninger på ulike linker før anbud blir lyst ut.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.