Ruter vant kollektivprisen 2015

Kampanjen Uspesifisert reise, hvor Ruter har tatt med reisende på overraskelsestur de to siste somrene, stakk av med Kollektivtrafikkprisen 2015.

– Denne utradisjonelle trafikkvekstkampanjen har gitt Ruter positivt image, fått mange ut på reise og på sikt bidratt til økt bruk av kollektivtransport, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Kollektivtrafikkonferansen 2015 tirsdag 3. november.

Fikk flere til å reise kollektivt på fritiden
Juryen mener videre at kampanjen har synliggjort de mulighetene kollektivtrafikktilbudet gir til å reise til ulike steder i regionen på fritiden. Undersøkelser i etterkant viste at kampanjen økte folks bevissthet om mulighetene for å reise kollektivt til interessante steder i Oslo og Akershus, og 1 av 5 oppga at kampanjen fikk dem til å reise kollektivt til et nytt sted.

– Juryen la vekt på at dette er en kampanje som også kan inspirere til nytenkning i andre områder av landet, har løftet fram positive opplevelser med kollektivtrafikk og har skapt blest om å reise kollektivt på tider når det som regel er ledig kapasitet, heter det i juryens begrunnelse.

Konsert
Det er reklamebyrået McCann som i samarbeid med Ruter har utarbeidet kampanjen. Uspesifiserte reiser ble gjennomført for andre gang i sommer. Årets turer gikk til fire holdeplasser i Oslo og Akershus hvor en kjent norsk musikere holdt en overraskelseskonsert. Med på laget i år var blant annet Lars Lillo-Stenberg, Ingrid Olava og Siri Nilsen.

– Det er veldig hyggelig at Uspesifiserte reiser blir lagt merke til av andre og er et konsept som inspirerer flere til å reise kollektivt til steder sin ligger i nærheten av noen av 4000 holdeplassene vi har i Oslo og Akershus, sier Yvonne Waage, markedskonsulent i Ruter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.