Ruter dropper flere hydrogenbusser i denne runden

Høy pris og tilgang på batterielektriske klasse 2 busser var avgjørende faktor da Ruter AS nå avlyste deres anbud på hydrogenbusser.

«Opsjonen på hydrogenbusser ble ikke løst ut på grunn av at kostnadene forbundet med hydrogendrift var betydelig høyere enn forventet, særlig kostnader forbundet med fylleinfrastruktur for hydrogen og drifts- og vedlikeholdskostnader», sier Øystein Dahl Johansen, pressekontakt hos Ruter AS.

«På akkurat denne delen av anbudet skulle det settes inn klasse 2-busser. Da anbudet ble utlyst fantes det ikke utslippsfrie alternativer for klasse 2-busser med el-drift på markedet. I prosessen har markedet respondert og det kan nå leveres elbusser også i klasse 2, til en lavere pris en tilsvarende busser driftet på hydrogen», sier han videre.

Ruter kunne ikke forsvare så høye kostnader og deres eiere kom ikke med ekstra finansiering til å utløse hydrogenopsjonen. Valget falt på batterielektrisk drift.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.