Ruter AS hadde en passasjervekst på 4.7 prosent i 2015

Nye tall fra Ruter viser en økning på 4,7 prosent i 2015. Dette tilsvarer 15 millioner nye påstigninger, noe som betyr 41 000 flere reiser hver eneste dag i fjor.

I Oslo var veksten i 2015 på fem prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 3,8 prosent.

– Vi er godt fornøyde med fjorårets resultater. I Oslo leverer vi sterkt gjennom hele året og når målet på fem prosent. Spesielt gleder vi oss over at satsingen i Akershus fra sensommeren 2015 allerede viser gode resultater, og i siste halvår og frem til i dag, har vi her en vekst på 6 prosent, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

41.000 flere reiser hver dag
Totalt sett ble det gjort 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2015. Dette er en økning med hele 15 millioner reiser, noe som utgjør 41 000 nye passasjerer hver eneste dag i 2015.
– Ruter leverer på nytt svært imponerende resultater. Jeg er spesielt glad over at kundene er så fornøyde med tilbudet. Det lover godt når vi i årene fremover vil få enda flere til å reise kollektivt. Kollektivtransporten er helt avgjørende for å gjøre Oslo til en fossilfri by. Byregjeringen er tydelige på at vi vil sikre bedre fremkommelighet for kollektivreisende, blant annet gjennom å redusere biltrafikken. Samtidig vil vi prioritere bygging av ny sentrumstunnel og trikk på Ring 2 for å gjøre tilbudet enda bedre i årene som kommer, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Flest reiser med buss, mens T-bane og tog har størst vekst
Det er bussene som frakter flest passasjerer, med over 140 millioner reiser i 2015. Deretter kommer T-banen med 94,4 millioner reiser, og trikken med 54,5 millioner. Størst vekst i 2015 finner vi på T-banen med 7,8 %, og tog tett fulgt av trikk.
– Det er helt klart de skinnegående alternativene som må frakte de store folkemassene inn og ut av Oslo sentrum. Strategien med at bussen frakter passasjerene til tog og T-bane i Akershus, er helt sentral for å kunne frakte alle som bor i Akershus, men jobber i Oslo, til og fra jobb. Dette gjør også at vi kan ha et større fokus på lokale bussruter i Akershus, og vi kommer til å jobbe for et enda bedre busstilbud i fylket, spesielt til og fra regionbyene våre, sier Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.
– Den formidable veksten i passasjertall på T-banen i 2015 er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, både innenfor effektivisering av trafikktilbudet og investeringer i infrastruktur, banestrekninger og stasjoner. I år er det 50 år siden vi fikk T-bane i Oslo, og det er gledelig å se at vi i løpet av 2016 med all sannsynlighet vil passere 100 millioner årlige reisende. Den varslede satsingen på nye store T-bane- og kollektivtrafikkprosjekter legger grunnlaget for ytterligere vekst også i årene fremover, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Mer fornøyde i Oslo enn i Stockholm
Kundene virker også å være fornøyde med tilbudet. I følge den Europeiske BEST-undersøkelsen, der 9 europeiske byer deltar, sier over 72 prosent av befolkningen at de er fornøyde med tilbudet. Dermed har Oslo og Akershus Skandinavias mest fornøyde kollektivpassasjerer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.