Ruster opp busstopp langs fylkesvei 428

På oppdrag for Statens vegvesen er Veidekke Entreprenør AS i gang med å ruste opp busstopp langs fv. 428 i Olstaddalen. Disse arbeidene skal være ferdig før sommerferien.

Veidekke skal på oppdrag for Statens vegvesen gjøre tiltak på busstoppene i begge retninger langs fv. 428 i Olstaddalen. På busstoppen i retning Ask skal det bygges ny avsats og leskuret byttes. I retning Kløfta skal det bygges et fortau ved krysset med fylkesveg 429 hvor det også blir lagt til rette for kantstopp for buss. De nye busstoppene vil være mer trafikksikre enn eksisterende stopp.

Arbeidene med opprustingen er allerede i gang og vil være ferdig før sommerferien. Busstoppene vil være åpen for trafikk i hele perioden hvor de rustes opp.

Illustrasjonsfoto

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.