Rimeligere buss for de reisende i Kristiansand og Vennesla

Kristiansand har fått 20 millioner kroner i øremerkede midler av Regjeringen. Pengene skal gå til å redusere billettprisene i byregionen.

Kristiansand er én av flere byregioner som er omfattet av belønningsordningen, og som har fått dette ekstraordinære tilskuddet over årets statsbudsjett. Hensikten er å motivere til økt bruk av buss i bystrøk. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) legger opp til at det fra 3. mars blir rimeligere for alle aldersgrupper å reise kollektivt i Kristiansandsområdet som omfatter Kristiansand og Vennesla, på periodebilletter og Flexikort. 

En 30-dagers periodebillett for voksen vil koste 600 kroner fra 3. mars. Det er en prisreduksjon på 195 kroner i måneden. Et 20-klipps Flexikort går ned fra 495 kroner til 380 kroner.

 – Det er gledelig at det nå blir rimeligere å kjøre buss i Kristiansandsområdet. Vi håper at tiltaket vil påvirke innbyggernes reisevaner, slik at enda flere velger å reise kollektivt oftere, sier Siv Wiken, administrerende direktør i AKT.

Årlig prisjustering Med virkning fra 3. mars foretar AKT sin årlige prisjustering på billettproduktene. Prisene justeres generelt med 3,1 prosent, i tråd med rammen for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. 

 – Dette er en ordinær, årlig prisjustering som gjør at vi kan opprettholde og videreutvikle kollektivtilbudet i Agder, sier Siv Wiken. 

Prisjusteringen innebærer for eksempel at billigste enkeltbillett for én sone blir én krone dyrere ved kjøp i AKT Billett. Takstsystemet belønner de som forhåndsbetaler reisen fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. De rimeligste enkeltbillettene finnes alltid i app-en AKT Billett eller som reisepenger. I snitt gir det 40 prosent i rabatt å forhåndskjøpe enkeltbillett i forhold til kontantkjøp hos sjåfør.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.