– De siste årene har togtilbudet i Oslo-området blitt kraftig forbedret. Det er 100 flere tog på skinnene i dag sammenliknet med i 2009, og folk tar nå toget som aldri før. Vi utnytter både jernbanelinjer og tog til det maksimale. Samtidig rustes jernbanen opp og nye tog kjøpes inn. For å redusere omfanget av forsinkelser i togsystemet, ble noen mindre togstasjoner lagt ned i 2012, blant annet Hallenskog stasjon, sier Aarset.

Vil se på tiltak som kan bidra til gjenåpning
Det er planlagt å fjerne to planoverganger på Spikkestadbanen. I tillegg skal krysningsspor og plattform på Heggedal stasjon forlenges, blant annet for å legge til rette for samtidig innkjøring for tog. Stasjonsområdet på Heggedal skal for øvrig rustes opp. Dette er et omfattende arbeid til nær 100 millioner kroner, som etter planen skal gjennomføres i 2016 og 2017.

– Dette er tiltak som gjør Spikkestadbanen mer robust og fleksibel. Vi må vurdere hvordan effekten av disse tiltakene skal brukes, og om de kan bidra til at Hallenskog stasjon kan gjenåpnes på nytt, sier statssekretæren.

Buss mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal
Fra og med 13. desember blir det busstransport mellom Hallenskog stasjon og Heggedal stasjon. Transporten legger til rette for at passasjerer på Hallenskog kan benytte togavgangene på Heggedal mellom kl. 06-09 og kl. 14-18 i perioden mandag-fredag. Dette er et helt identisk med tilbudet som de reisende fikk da Hallenskog stasjon var stengt mellom desember 2012 og september 2013.

Det pågår også arbeid med å etablere en gang- og sykkelsti på 1,5 kilometer mellom Hallenskog og Heggedal.