Regjeringen klar for byvekstavtale for Osloområdet

Regjeringen har nå godkjent byvekstavtalen som tidligere er forhandlet frem mellom statens representanter og Oslo og Viken. – Sammen med kommunal- og moderniseringsministeren vil jeg nå invitere Viken fylkeskommune, Oslo kommune, Bærum kommune, Lillestrøm kommune og Nordre Follo kommune til signering så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Arbeidet på E18 Lysaker–Ramstadsletta er nå i gang, og med løsningen for dette prosjekter kom også Fornebubanen tilbake på skinner. Disse prosjektene henger som kjent sammen. Dette er svært gode nyheter for alle som er opptatt av goder løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med 8,1 milliarder kroner innenfor 50/50-ordningen til Fornebubanen, og det er nå på tide å inngå byvekstavtalen som ble fremforhandlet i fjor sommer, sier Hareide.

Byvekstavtalen erstatter gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale.

– Det gjør at vi får en bedre samordning av transport- og arealpolitikken i hovedstadsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Når det gjelder en tilleggsavtale for Osloområdet som følge av bompengeavtalen fra 2019, ligger dette noe lengre fram i tid, påpeker Hareide:

– Vi henvendte oss til lokale myndigheter i november i fjor om økt tilskudd som følge av bompengeavtalen. Vi venter på en tilbakemelding på dette brevet. Når tilbakemeldingen kommer om at lokale myndigheter er interessert i en tilleggsavtale, vil vi be Statens vegvesen om å starte forhandlinger om en slik avtale, sier samferdselsministeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.