Norge med innspill til EU-kommisjonens nye mobilitetsstrategi

– Norge støtter en fortsatt felleseuropeisk innsats for å utvikle nye teknologiske løsninger for å nå målet om en grønn og digital transportsektor. I dag utsettes altfor mange mennesker av for dårlig luftkvalitet og støyforurensning i byområdene. Derfor foreslår vi at den kommende mobilitetsstrategien til EU-kommisjonen inkluderer et nytt mål – et nullvekstmål for private bilreiser i europeiske byområder. Veksten i privatreiser må tas ved gange, sykling og kollektivtransport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

EU-kommisjonen skal etter planen legge frem sin nye Mobilitetsstrategi i desember i år. Dette blir det førende strategidokumentet fra EU på transportområdet i årene fremover. Samferdselsdepartementet sendte tidligere i høst et omfattende norsk høringssvar til den kommende mobilitetsstrategien. Dette følges nå opp med et felles brev fra samferdselsministeren og næringsministeren til EUs transportkommissær Adina Vălean.

– Norge leder an når det gjelder grønne og smarte transportløsninger på det maritime området. Europa er en naturlig samarbeidspartner og et viktig marked i utviklingen av grønne løsninger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Flere temaer
I brevet til EU-kommisjonen fremheves også andre temaer som Norge er opptatt av.  Blant disse er styrking av trafikksikkerhetsarbeidet i Europa for å nå målet om null drepte og hardt skadde. Europeisk samarbeid for å gjenoppbygge transportsektoren etter COVID-19-krisen blir også trukket fram.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.