Regionsreformen kan true ekspressbussene

I dag ble Aust- og Vest-Agder enige om sammenslåing. Skjer dette flere steder i Norge kan det true ekspressbussmarkedet.

Agderfylkene er et faktisk eksempel på to fylker som har blitt enige om å slå seg sammen. Men også på Vestlandet kan ting skje. Sett at Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestlandsregionen, så kan dette få fatale konsekvenser for de kommersielle ekspressbussene.

– Ekspressbussen er per definisjon fylkeskryssende, og løyvemyndigheten for ekspressbussene ligger i det fylket hvor selskaper har kontoradresse. Det vi har sett i de senere årene, er en form for «fylkesintern proteksjonisme» hvor løyver vi får, ofte har begrensinger eller forbud i forbindelse med fylkesintern trafikk, skriver Administrativ direktør i Nor-Way, Bjørn Østbye i bladet Underveis.

Han setter fingeren på noe veldig viktig, nemlig ekspressbussmarkedet. Dette binder Norge sammen og har en lang historie. For få uker siden var det 30 år siden Sørlandsekspressen og Haukeliekspressen så dagens lys. Siden den gang har mangfoldige millioner av mennesker reist med ekspressbussene over det langstrakte land.

For noen år siden, i sammenheng med at flere og flere fylkeskommuner opprettet kollektivselskaper, så dukket det opp fartsdumper i veien for ekspressbussene. Flere og flere kollektivselskaper ønsket å drive egne ekspresslinjer internt innenfor fylkesgrensene. Dette ble lagt inn under deres rutenett. Men ofte stopper denne ruten ved fylkesgrensen uten noen form for korrespondanse inn i nytt fylke. De kommersielle ekspressbusselskapene som opp til da hadde fått ta med passasjerer innenfor fylkesgrensen mistet denne avtalen, nesten over natten.

Nå kan en se en ytterligere begrensing når fylkene forsvinner og blir erstattet med regioner. Disse blir vesentlig større enn i dag og kan dermed sette en stopper for ekspressbussene, da disse ikke kan ta med passasjerer fra grense til grense, men kun de som skal krysse regiongrensen.

– Det økonomiske grunnlaget for å drive kommersielle ekspressbusstilbud vil forsvinne og sammen med det vil tilbudet forsvinne, skriver Østbye videre i sin leder.

– Nå midt i diskusjonen om kommune- og fylkessammenslåing, så står nok ikke denne problemstillingen høyest på agendaen, men det er viktig at vi adresserer dette allerede nå. Vi trenger forutsigbarhet – intet mer eller intet mindre, avslutter han.

Billettsystemene i dag er også fastlåst mer eller mindre til fylkene i dag. Det er ikke mulig å reise sømløst over lengre strekke på billett kjøpt på den lokale bussen. Regjerningen jobber med saken, men noen lys i tunnelen er ikke i sikte. Dette er heller ikke så lett å løse, da kollektivselskapene benytter ulike billettsystemer og prisnivåer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.