Redaktøren: Infrastruktur, Infrastruktur og Infrastruktur før busser kjøpes inn

Redaktør Tom Terjesen: Jeg har nevnt i utallige artikler i flere år at en må ha en fungerende ladeinfrastruktur på plass før en kjøper inn kun batterielektriske busser. Og nå ser en resultater av å ikke ta høyde for at også ladeinfrastruktur og denne teknologien må modnes. Men jeg mener fremdeles at det er helt rett å satse på batterielektriske busser i by- og tettsteder.

Hvorfor er media så opptatt med å slakte batterielektriske busser når det blir litt blå grader? Vel, det er flere grunner til det.

Først og fremst så er det svikten vi nå der i ladeinfrastrukturen som er den største synderen her.

Det andre er at sjåfører uttaler seg i media uten at det gis mulighet for operatøren å forsvare seg. Eller har mulighet til det i deres kontrakt med oppdragsgiver.

Men også temperaturen er med å skaper disse utfordringene. Det er ikke noe nytt at batteriene får redusert kapasitet når de både er kalde og mye energi brukes til å varme opp bussene innvendig.

Umoden teknologi?

La meg begynne med ladeinfrastruktur. Siden en startet med å teste batterielektriske busser i Oslo så har det vært snakket om hvor viktig dette er. Og hvor sårbare en blir om systemet ikke fungerer 100 prosent til en hver tid.

En diesel eller gassbuss kan fylles på relativt kort tid. Og diesel får en tak i stort sett hvor som helst. Den kan også leveres med egen tankbil på depot om det lokale tankanlegg ikke fungerer.

Men for batterielektriske busser så er det ikke like enkelt. Det kreves et unikt og kraftig strømanlegg og ladestasjoner for at bussene skal får lade. Det er også vanskelig å lade busser på andre ladestasjoner. Dette er på grunn av at bussen må kommunisere med elektronikken i de ulike ladestasjoner. Og det er heller ikke så mange plasser en har ledig kapasitet til å ta i mot busser fra andre depot.

Og det er kjent at flere ladestasjoner ikke klarer kulden som i det siste har vært over Østlandet. Dette jobber leverandørene med, men noe «easy fix» er det ikke. Produsenten sier til Bussmagasinet at de er kjent med utfordringene og at de nå tar lærdom av utfordringene i Oslo og landet forøvrig.

En burde nok ha vært like skeptiske til modenheten for ladeinfrastruktur på lik linje som en var skeptiske til modenhet for de batterielektriske bussene. Men her har politikerne og også tildels Ruter hatt mer fokus på å kunne slå seg på brøstet over å kunne slå egne rekorder i innfasing av elbusser. Raskere enn egne målsettinger. Og mye raskere enn modenheten til teknologien.

Leserinnlegg på oppdrag fra aviser

Mange artikler i den siste tiden er basert på hva journalister har lest i ulike leserinnlegg som har vært publisert hos mange aviser. Det er flere bussjåfører som har blitt kontaktet og fått i oppdrag fra redaksjoner om å skrive det som kan virke som et leserinnlegg innsendt for fri bruk av andre medier.

Men når Bussmagasinet sendte en forespørsel til skribentene om å få bruke innlegget, så var svaret at disse var produsert på oppdrag fra avisene.

Da mener jeg at en får et innlegg som viser kun en side av saken, uten at motparten får uttalelse seg før i ettertid. Da bør andre medier være kritisk i å referere direkte fra disse innleggene. Selv om de er skrevet av bussjåfører, så gir de ikke alltid et bredt og riktig bilde av saken.

Kulde er utfordrende

Vi har alle opplevd at mobiltelefonen mister strøm når en er ute i kulden. Dette er en kjent sak. På samme måte så blir det kortere rekkevidde i elbilen eller bussen når det blir blå grader ute. Og når en bruker strøm til å varme bussen innvendig så mistet en enda mer. I tillegg så ønsker ikke politikere at en benytter andre varmekilder til oppvarming av bussen innvendig enn strøm. Da må en akseptere at rekkevidden går kraftig ned.

Da må en både vite at ladeinfrastruktur fungerer 100 prosent og at en har nok materiell til å kunne kjøre alle rutene selv under krevende temperaturer.

Det er rett og slett ikke mulig å få kabalen til å gå opp om en ikke tar høyde for utfordringer. Men også da en kun hadde diesel- og gassbusser så var det store utfordringer når det var kaldt. Busser som ikke startet, fryste ventiler, flate batterier og varme som ikke fungerte. Men vi glemmer fort og nå angriper vi heller de batterielektriske bussene.

Jeg mener fremdeles at det er riktig å innføre elbusser i byer og tettbygde strøk. Strøm går raskt gjennom nettet ved kaldere temperaturer. Og elbussene har veldig enklere drivlinjer med få problemer.

Om sjåførene får en grundig og god opplæring, så er det ikke noe mer utfordrende å kjøre en batterielektriske buss fremfor en dieselbuss. Men det krever kunnskap og interesse fra de som sitter bak rattet.

For å sikre en fungerende ladeinfrastruktur, så bør en bygge ut dette raskt. Sette av arealer til dette. Påse at teknologien er åpen slik at en kan lade ulike kjøretøy og merker på tvers av privat- og næringsliv.

Jeg hører de samme utfordringene for taxinæringen. Ladeinfrastruktur som ikke fungerer, land ladetid og kø ved ladestasjoner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.