Positive til strengere sikkerhetskrav på bussene

«Det å kreve høyere sikkerhetsstandarder for busser i klasse I enn det som er tilgjengelig på markedet i dag, vil presse industrien fremover med å utvikle bedre produkter», sier sjef for VDLBus & Coach Norway AS, Frank Reichel. Nå ønsker en samlet bransje høyere sikkerhet for sjåføren.

Sjåførorganisasjoner i Norge har hatt stor fokus på sikkerheten for sjåførene i rutebussene. Etter flere alvorlige hendelser hvor sjåfør har blitt hardt skadd og i et tilfelle mistet livet vil de nå ha mye strengere krav til sikkerhet.

Flere av bussprodusentene som Bussmagasinet har snakket med sier de er for et strengere regelverk når det kommer til sikkerheten for både sjåfører og passasjerer i bussene.

Frank Reichel som er sjef for VDL Bus & Coach Norway AS jobber sammen med fabrikken for å forbedre sikkerheten i bussene kontinuerlig.

«VDL har stort fokus for å få økt sikkerhet for både sjåfører, passasjerer og andre trafikanter. Det å kreve høyere sikkerhetsstandarder for busser i klasse I enn det som er tilgjengelig på markedet i dag, vil presse industrien fremover med å utvikle bedre produkter. Implementering av nye sikkerhetsstandarder i eksisterende produkter er imidlertid både tidkrevende og ressurskrevende. I tillegg vil det ikke alltid være mulig i eksisterende produkter», sier han men legger til at en ikke bør gå for raskt frem med å kreve at bussene tilfredstiller krav som er tiltengt andre type kjøretøy.

«Forskrifter som ennå ikke er obligatoriske av lovgivninger for produsentene i bussindustrien, bør unngås, siden det kan føre til forskjellige tolkninger på grunn av at de ikke er definert for et bussprodukt. Her viser vi til lovverk som er utarbeidet for lastebil og personbil, og som naturligvis er ganske forskjellige fra buss. Dette kan lett føre til en konkurranse der bare en konkurrent kan levere den etterspurte løsningen», sier han videre.

«Fra en produsents syn mener VDL at det er viktig at kollektivselskapene har en klar visjon om hvilke sikkerhetsfunksjoner som etterspørres, slik at evalueringsmodellen kan utformes deretter.Det er enklere å implementere nye sikkerhetsløsninger i nye modeller som kommer. Her kan både kollektivselskaper, myndigheter og produsenter presse på slik at det kan bli ulike standardløsninger for hele bransjen», mener han og åpner for diskusjon sammen med oppdragsgivere.

Sikkerhet har høyeste prioritet

Sverre Skaar, administrerende direktør hos Solaris Norge AS understreker at bussprodusenten Solaris alltid har full fokus på sikkerheten for både sjåfør og passasjer i deres busser.

«For Solaris Bus & Coach er alltid sikkerhet og komfort for passasjerer og sjåfører vår høyeste prioritet. Alle kjøretøyene våre er bygget i henhold til høyeste standarder for kvalitet og i tråd med lovkrav og homologeringskrav, så vel som med krav fra våre kunder. Alle kjøretøy produsert av oss må oppfylle alle EU / EFTA-forskrifter så vel som lokale forskrifter for hvert land og/eller by», sier Skaar.

Tilfredstiller kravene UNICE-R 29

Hos bussprodusenten Mercedes-Benz har sikkerhet for sjåfør og passasjer vært høyaktuelt tema i mange ti-år allerede. De var først med anti blokkerings system ABS for bremser på bussene allerede tidlig på 80 tallet og har side da implantert en rekke sikkerhetsløsninger som standard i deres rute- og ekspressbusser.

«Daimler AG, som står bak mange bilmerker og modeller, deriblant Mercedes-Benz og Setra busser, har alltid hatt en filosofi om å ligge i front, samt å være innovative, på alle områder innenfor kjøretøyutvikling, deriblant sikkerhet. Sikkerhet, både den aktive og passive, har alltid vært meget høyt prioritert for alle våre modeller, i alle segmenter. Flere av de aktive og passive sikkerhetssystemene vi i dag tar som en selvfølge har hatt premiere i et kjøretøy fra vår leverandør. Det er heller ikke uvanlig at nye innovasjoner innføres før eventuelle lovkrav gjøres gjeldende, enten som standardutstyr eller som et mulig tilvalg» , sier PR og informasjonssjef hos Mercedes-Benz Norge Nyttekjøretøy, Olav-Kåre Thingwall.

«Flere av våre bussmodeller tilfredsstiller kravet til førersikkerhet gjennom en pendel-slagtest i fronten regulert i UNECE-R 29, og for disse modellene er det ikke mulig å velge denne viktige sikkerhetsløsningen bort. Dette er et krav som ikke er lovpålagt for buss, men som for øvrig har vært gjeldende på lastebil i mange år», sier han videre.

I tillegg til en rekke sikkerhetsløsninger som er standard i deres rutebusser, så kan en også kjøpe tilleggsløsninger som både er prevantive og nyttinge for en bussjåførs hverdag.

«Prioritering av leveransens innhold er alltid kundens valg. Vi informerer dog alltid kundene om hva vi har mulighet til å levere, både det som er inkludert i standardomfanget, samt det som kan velges som tilleggsutstyr. Sjåfører og passasjerer vil normalt være tjent med høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå. Ofte gjelder dette også for de øvrige trafikantgruppene utenfor selve kjøretøyet hvor ulike sikkerhetssystemer tar hensyn til fotgjengere, syklister og andre kjøretøy», legger Thingwall til.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.