Populær gratisbuss i Østfold

Etter at gratistilbudet ble lansert har passasjertallet på hovedlinjene økt med over 30 prosent. – Vi har hørt om bilister som parkerer langs holdeplassene for å reise med bussen, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Fra 11. november til 9. februar er det gratis å reise med buss i hele Fredrikstad. Det har mange fått med seg. I løpet av første uka med gratis buss har nemlig passasjertallet skutt i været. Antall passasjerer har faktisk økt med mer enn 30 prosent, sammenlignet med uken før.

– Tallenes tale er klar, mange har benyttet anledningen til å prøve gratistilbudet. Vi håpet at mange ville ta bussen den første uken, men vi hadde ikke forventet en så stor økning, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Stor pågang på linje 8

Han forteller at Østfold kollektivtrafikk var forberedt på at noen avganger ville bli fulle. 

– Det har vært spesielt stort trykk på linje 8, som går fra Øra via sentrum til Rolvsøy. Her setter vi inn største bussen vi har allerede fra mandag av, slik at det blir plass til flest mulig passasjerer. Dette gjelder avgangen fra Øra kl 0740. Vi vet at noen avganger på de andre linjene også kan bli fulle i rushtiden, så her må man belage seg på å stå, sier Johnsen.

Mange ønsker informasjon

Hilde Gillerstedt, leder av kundesenteret i Østfold kollektivtrafikk, kan fortelle at de har fått mange tilbakemeldinger om at arbeidsreisende utforsker mulighetene for å parkere bilen, for så å ta buss til jobb.

– Det er nok ganske naturlig siden bomringen i Fredrikstad åpnet fredag. Kundesenteret vårt får spørsmål om alt fra autopass og bombrikke til rutetider for Byferga. Vi har fått god informasjon fra Fredrikstad kommune om både dette og om de nye innfartsparkeringene, så vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier Gillerstedt.

Utforsker bilfritt liv

Flere har latt bilen stå til fordel for bussen når de skal til sentrum og sykehuset på Kalnes.

– Vi har også fått flere eldre på bussen, som nå benytter muligheten til å reise mer enn de vanligvis ville ha gjort. Det er veldig hyggelig å høre at innbyggerne bruker gratistilbudet vårt til å utforske et mer bilfritt liv, avslutter Børre Johnsen, som er godt fornøyd med første uka med gratis buss.