Politikere ønsker å hjelpe en bransje som ligger med brukket rygg

Samtidig som Oslo var fylt opp med turbusser så kom flere politikere med støtte til turbussbransjen. Nå er håpet at flere partier skal legge frem et forslag som kan få flertall.

«Vi var så og si helt sikre på at vi skulle få til en god løsning for bussbransjen tidligere i år. Forslaget lå fremme, men ble stemt ned av enkelte partier», sier Bård Hoksrud FrP.

Han er dypt fortvilet over at ikke flertallet støtte deres forslag som kunne ha vært med å hjelpe de kriserammede selskapene.

«Det er rett og slett trist å høre at flere selskaper nå står i fare for å måtte legge ned. Jeg hørte i dag om flere selskaper som rett og slett ikke hadde råd til å delta i denne markeringen her i Oslo i dag. Slikt gjør meg vondt. Derfor må vi nå sette oss ned sammen med andre partier å få på plass en løsning som kan redde bransjen», sier Hoksrud og får støtte fra sine partikollegaer.

Sylvi Listhaug FrP var også tilstede på markeringen og ville se på muligheten til å fremme et forslag til statsstøtte retter direkte mot bussbransjen.

«Vi må helt klart nå se på mulighetene til å finne en løsning som retter seg direkte til denne bransjen. Turbussbransjen kan ikke sammenlignes med andre. Det er store investeringskostnader og relativt lite inntjening. Støtteordningene i dag passer ikke for alle i denne bransjen», sier hun og legger til at de ble veldig overrasket over at forslaget deres ble nedstemt.

Fra partiet Høyre så møtte Svein Harberg. Harberg har selv vært turbusseier og drev i mange år Salongbussene i Grimstad.

«Det er viktig å finne gode løsninger raskt. Jeg ble veldig overrasket da vi tidlig i Pandemien oppdaget hvor skjevt denne støtteordningen slo ut på busselskapene. Dette må en klare å finne en løsning på», sier Harberg.

Jan Såtvedt som driver Team Tour AS i Drammen var tydelig på at det må komme nye støtteordninger og disse må ha tilbakevirkende kraft.

«Mange sliter nå. Jeg har selv måtte avskilte busser og har ikke kjøreoppdrag. I 2020 fikk jeg en ny dobbeldekker til 6 millioner kroner som jeg ikke enda har brukt. Den tapet verdi hver eneste dag. Og en kan heller ikke selge de. Hvem vil kjøpe buss i dag?», sier Såtvedt.

Han mener at en støtteordning på i underkant av totalt 200 millioner kroner ville vært til stor hjelp for turbussbransjen.

«Beløpet vi ber om er en dråpe i havet sett i det store bilder. Så vi kan ikke forstå at ikke politikerne kan enes om en allerede klarlagt løsning», sier han.

Markeringen i Oslo varte en god times tid og det var rundt 70 busser som deltok. Politiet hadde i forkant gitt klarsignal, men ønsket å trekke dette tilbake grunnet de store snømengdene. Ti minutter før bussene skulle kjøre samlet fra Hjortneskaia kom kontrabeskjed om at de fikk kjøre ring 1 i Oslo, men begrense seg med busser fremfor Stortinget.

Kl 14 avsluttet kortesjen og det ble en avslutning av arrangementet på Hjortneskaia hvor alle sjåførene fikk høre hvordan møtet foran Stortinget gikk.

«Turbussene er en viktig del av beredskapen her i landet. I dag viste vi alle hvor pålitelige vi er. Vi lot oss ikke stoppe av vinterens værste snøfall. Og vi ankom knappe fem minutter forsinket til oppmøtested», sier Tom Roger Øydne som legger til at bransjen på bare timer kan stille opp med 100 turbusser om en katastrofe skulle inntreffe.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.