Parkerer hydrogenbussene og stenger fylleanlegget

Bare dagen etter at Bussmagasinet meldte om at hydrogenbussene fortsatt skulle være i drift, har Ruter AS nå bestemt at hydrogenanlegget på Rosenholm i Oslo skal ha en kontrollert nedstenging og at bussene midlertidig tas ut av drift.

Eksplosjonen ved hydrogenfyllestasjonen i Sandvika har vist seg å få store følger for andre hydrogenstasjoner. NEL stengte tirsdag alle sine anlegg. Ruter AS ønsket i utgangspunktet ikke å stenge ned sitt anlegg på Rosenholm bussdepot utenfor Oslo, da dette er av en annen type en den som ble skadet.

Nå har Ruter AS bestemt seg for å ha en kontrolert nedstenging torsdag av sikkerhetsmessige årsaker.

«Ruters hydrogenstasjon har en annen teknisk design og leverandør enn Uno-X stasjonen i Sandvika. Vi har derfor ingen grunn til å tro på nåværende tidspunkt at det er en økt risiko ved driften av vår stasjon. Vår stasjon har vært i drift siden 2012 uten slike hendelser. I påvente av vurdering av sikkerhet rundt videre drift har vi allikevel valgt å stenge ned vår stasjon som et ekstra sikkerhetstiltak», skriver Ruter AS sin pressevakt, Øystein Dahl Johansen i en mail til Bussmagasinet

«Vi vurderer driften på Rosenholm hydrogenstasjon som stabil og sikker. Vi har kjennskap til hydrogenstasjoner og bussdrift i hele Europa, og vi er ikke kjent med at det har vært tilsvarende hendelser, heller ikke hendelser med selve kjøretøyet. Ruters hydrogenstasjon står inne på et bussanlegg og brukes kun av opplært personell», skriver han videre.

Nedstengingen har ikke direkte konsekvenser for avviklingen av kollektivtrafikken. Ettersom hydrogendriften er et testprosjekt med 5 busser hvor vi har reservekapasitet tilgjengelig som del av prosjektet, medfører en nedstenging ingen vesentlige ekstrakostnader.

De fem hydrogenbussene som har vært i drift i Oslo i flere år er onsdag tatt ut av drift. Til dette forklarer Ruter AS at det er en teknisk feil eller svikt på bussene som medfører at de er midlertidig tatt ut av drift.

«Uavhengig av denne hendelsen utreder Ruter mulighetene for videre satsing på hydrogendrift», avslutter Johansen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.