For mange på veien uten alle papirene i orden

Alt for mange yrkessjåfører kjører i dag uten alle papirene i orden. Kjøreskolelærer Kai Kristiansen hos Agder Storbilskole AS opplever daglig telefoner fra sjåfører som mangler etterutdanningskurset eller er sent ute med å melde seg på kurs.

10. september 2015 gikk fristen ut for å ta etterutdanningskurs for bussjåfører og 10. september i år gikk fristen ut for lastebilsjåførene. Men enda kjører alt for mange på norske veier uten alle papirene i orden.

– Vi opplever stadig pågang av yrkessjåfører som er sent ute, eller har gått over fristen for å ta etterutdanningskurset. Noen få har utvidet frist etter at Statens Vegvesen tilbake i 2008 og 2009 gjorde en datafeil. Men denne gruppen er meget liten. Mange har enda ikke gjennomført det obligatoriske kurset, eller rett og slett ikke sjekket utløpsdato for førerkortet, sier Kai Kristiansen hos Agder Storbilskole AS.

Forleden ble flere busser stoppet i en kontroll i Rogaland. I tre av bussene var det mangler i papirene til sjførene og de fikk kjøreforbud. Det dreiet seg om manglende etterutdanningskurs eller utgått førerkort.

– Det er sjåførens plikt å ha førerkort og papirer i orden, hvis ikke får en kjøreforbud og bussen blir stående på kontrollplassen. Men jeg mener også at selskapene har et stort ansvar for å påse at deres sjåfører har gyldig førerkort. På samme måte som jeg har et ansvar å påse at han eller hun jeg låner ut bilen til har førerkort, sier Kristiansen.

Selskapene burde ha en database hvor førerkort, kjøreseddel og andre kurs blir ført inn med utløpsdato. Men dette utføres kun hos enkelte og er ingen lovpålagt oppgave. Sjåførene på sin side er pliktig til å holde kontroll på når sitt førerkort, kjøreseddel og etterutdanningskurs har utløpsdato. Og i god tid før denne fristen melde seg på kurs eller bestille time for legeattest.

– Vi opplever at kursdeltakere melder seg på litt panisk når fristen er utløpt. De har etter loven ikke lov til å kjøre en meter med sin lastebil eller buss før kurset er gjennomført i sin helhet og nytt førerkort er utstedt. Dessverre tror enkelte at det holder å ha påbegynt kurset, men hele kurset må være gjennomført og godkjent, sier Kristiansen i klar tekst.

Kristiansen opplever også at det er yrkesgrupper som tror de ikke trenger dette etterutdanningskurset.

– Transportnæringen er et vidt begrep. Også utleiefirmaer som Avis må ha ansatte med godkjent etterutdanningskurs. De har ansatte som henter eller bringer utleiekjøretøy og da gjelder kravet om kode 95 i førerkortet. Det samme med ansatte i kommunen som driver transporttjenste av ulike slag. Er en i tvil om en må ha denne koden i førerkortet sitt, så kan de få svar hos Statens Vegvesen, sier han.

Kristiansen er også glad for at Statens Vegvesen nå har økt sine kontroller og at personene som utførter kontrollene i dag er godt skollerte.

– Vi har sett at det i de siste årene har blitt høyre kompetanse på myndighetspersonene som utfører kontrollene. I tillegg har det blitt flere og flere kontroller ute på våre veier. Dette er bra. De vet nå hva som skal sjekkes. De som ikke har alt i orden, må parkere kjøretøyet og få tingene i orden eller fremskaffe ny sjåfør. Det er overhode ikke for strengt, slik jeg ser det, sier han og legger til at det nok var både for lite kontroller og lite kunnskap tidligere.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.