På Tide med nytt bussystem i Trondheim

Svein Lerånd var tidlig på plass på Tide sitt depot like syd for Trondheim sentrum. Han ville være ute i god tid på Trondheims store dag. Fra og med i dag har byen fått et helt nytt kollektivsystem med både metrobusser og elektriske busser.

Kollektivsystemet i Trondheim var utdattert og passet ikke innbyggerenes reisevaner, slo AtB fast for flere år siden. Siden da har det vært jobbet iherdig med å få bygget opp et system som passer dagens- og fremtidens reisende. Færre busser i sentrum, men bedre kollektivtilbud med matebusser rundt hele byen.

Like over klokken 05 lørdag 3. august trillet de første bussene ut i gatene på de nye linjene. Metrobussene som er hele 24 meter lange og med to ledd vil ta befolkningen helt inn til sentrum via tre metrolinjer. Langs ruten finnes det matebusser som tar de reisende det siste stykket hjem eller til arbeid og skole. Metrobussene driftes av Tide og Vy.

Bussmagasinet møtte opp på Tide sitt depot like syd for sentrum lørdag morgen. Her måtte vi på Svein Lerånd som var tidlig på plass for å se til at alt gikk smertefritt. Han har vært anbudsopplæringsansvarlig i forkant av oppstarten og har lang fartstid som bussjåfør i Trondheim.

«Jeg har jobbet flere år for Team Trafikk og før det var jeg seks år på verksted. Jeg har hatt som oppgave å drive sjåføropplæring i forkant av oppstarten», sier den erfarne bussjåføren. Han er nå klar for å kjøre skiftet på metrobusser klokken 11.00 og ser med stor glede frem til å ratte den lange bussen gjennom byen.

«Jeg må si jeg er imponert over kvaliteten på de nye bussene. Og på de elektriske bussene fra Volvo og Hauliez så er det nå helt stille. Det er en ny sjåførhverdag. Fra å lytte til en buldrende dieselmotor, er det nå så stille at en legger merke til detaljene som en før ikke merket seg. Og helhetsinntrykket av bussene er veldig bra», sier Lerånd.

Representanter fra Tide konsernet var på plass. Roger Harkestad som er konsernsjef i Tide er stolt over hva selskapet har klart å få til på relativt kort tid.

«Vi har ambisjoner om å være blant de aller beste busselskapene å jobbe i. Det er en krevende ambisjon, men vi skal streke oss langt» sier Harkestad. Han legger ikke skjul på at det har vært «rusk i maskineriet» dagene og dagen før oppstart, men at det nå er busser ute og passasjerene får nyte godt av det nye kollektivtilbudet.

«Vi har hatt noen utfordringer, men totalt sett så har dette gått veldig bra. Vi har nå de beste bussene i landet og høy grad av kvalitet. Alle bussene er Euro 6 eller elektriske. Det vil si en reduksjon av utslipp av farlige klimagasser på mer enn 90 prosent», sier han.

Tide har totalt 419 sjåfører og har måtte rekrutere 70 nye sjåfører i tillegg til de som har blitt med over fra tidligere selskaper. Dette har ikke vært en så stor utfordring som frykter. Vi er i balanse når det gjelder sjåfører», sier Harkestad.

Tide har fått busser fra fire leverandører. Volvo har levert elektriske solobusser. MAN har levert biogassleddbusser. Van Hool har levert dobbelleddet 24 meter metrobusser, mens Hauliez har levert elektriske leddbusser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.