Overprøvde fylkeskommunen og vant gjennom

En rekke fylkeskommuner har forsøkte å verne om lokal kollektivtransport ved å ikke tillate ekspressbusser å ta meg passasjerer innenfor deres rutenett. Dette har medført at flere ekspressbusslinjer har måtte legge ned. Nå har Tide overprøvd Hordaland Fylkeskommune og vunnet gjennom. Med denne seieren i hånda, kan de nå starte opp igjen ekspressbussrute mellom Oslo og Bergen.

NRK melder i dag at Tide og Telemark Bilruter vurderer å starte opp ekspressbussrute mellom Oslo og Bergen etter at de fikk overprøvd avslaget fra Hordaland fylkeskommune i Samferdselsdepartementet.

Fylkeskommuner gjennom deres kollektivselskaper har lenge ønsket å verne om deres lokale bussruter ved at ekspressbusser ikke kan ta med betalende passasjerer innen for fylkesgrensene eller deres ruteområder. Nå har samferdselsminister gikk klar beskjed om at de ikke lenger kan ha denne praksisen. Dette kan åpne for en rekke nye ekspressbussruter, som den mellom Oslo og Bergen.

Jarl Tollefsen hos Agder Flyekspress søkte for en tid siden om å starte fylkeskryssende ekspressbusslinje mellom Arendal og Kristiansand, men ble stoppet i fylkeskommunen, da dette ville komme i konflikt med det linjen som eksisterte i det lokale kollektivtilbudet. Han klaget det inn til Samferdselsdepartementet, men fikk også avslag der. Nå har Tide vunnet gjennom med sin sak og kan igjen åpne opp muligheten for Agder Flyekspress til å søke på nytt.

– Vi er glade for dette resultatet og vil vurdere å søke på nytt, sier Tollefsen hos Agder Flyekspress.

Om Tide og Telemark Bilruter ønsker å satse på ekspressbusslinje mellom Oslo og Bergen er enda ikke helt sikkert, men nå er muligheten der.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.