Ordre på 921 elbusser

Vi er etter hvert blitt vant til at verdens største land befolkningsmessig, Kina, også er verdens største produsent av elbusser. Men hvordan står det til i verdens nest største land, India?

Vel, man ligger ikke på latsiden der heller når det gjelder det «grønne skiftet». Indias store bil- og nyttekjøretøyprodusent, Tata Motors, meddeler nå at datterselskapet Tata Starbus Electric nettopp har fått en ordre på 921 elbusser fra storbyen Bengaluru. Dette er en del av et betydelig anbud som også inkluderer andre bussløsninger.

Denne ene ordren innebærer at Tata mer en dobler sin elbuss-flåte i India. Til nå har selskapet levert i overkant av 730 batterielektriske busser i landet. Selskapet har et betydelig utviklingsprogram når det gjelder alternativ fremdrift. I tillegg til elektrisk drift omfatter dette også hybride løsninger, CNG, LNG og hydrogendrevne brenselceller.

Tata Motors har i tillegg til India også virksomheter i Storbritannia, Sør-Korea, Thailand, Sør-Afrika og Indonesia. Kjøretøyene blir markedsført i store deler av Asia, Afrika, Midtøsten, Australia, Sør-Amerika, samt en del tidligere Sovjet-stater. Tata Group inkluderer ikke mindre enn 86 datterselskaper og flere Joint Ventures.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.