Oppkobling med ZF Bus Connect

Den gamle tyske tannhjulsfabrikken kan langt mer enn å lage tannhjul og girkasser. Selskapet har utviklet seg til å bli en komplett teknologileverandør av mobile løsninger og har nå tatt fram nye løsninger for oppkobling av busser under paraplyen ZF Bus Connect.

En stor kjøretøyflåte er et samspill mellom mye som beveger seg, kjøretøy, sjåfører, elektrisk kraft og forbrenningsmotorer. Ruter, drivstofforbruk, reguleringer og lovmessige krav må arbeide sammen i harmoni for å oppnå en effektiv drift. ZF Bus Connect er et nytt produkt som er ment å skulle imøtekomme behovene til bussoperatørerene. Som et avansert verktøy for flåtestyring gjør ZF Bus Connect det mulig for offentlige og private bussoperatører å forbedre effektiviteten og ytelsen til kjøretøyflåtene. Dette gjelder på en rekke områder.

Sikkerhet: Geofensing og overvåkning av sjåføren gjør det lettere å avdekke farlige kjøresituasjoner og derved forhindre ulykker og beskytte mot tyveri.

Effektivitet: Evaluering av data i sann tid for hver enkelt buss gjør det mulig å optimere kjøringen og ruteplaner, samt forbedre drivstofforbruket.

Driftstid: Trådløs forebygging av skader og slitasje av deler, foruten diagnose og trådløse oppdateringer for å redusere ståtiden.

ZF Bus Connect er utviklet for å kunne håndtere både rutebusser og turbusser, både med forbrenningsmotorer og elektrisk fremdrift, også hybridløsninger, samt blandede bussflåter.

– Med ZF Bus Connect kan vi hjelpe bussoperatørene med den vanskelige overgangen til helelektriske flåter, forklarer Florian Freund, ansvarlig for utviklingen av ZF Bus Connect. – Gjennom kraftige dataanalyser kan vi hjelpe operatørene med å administrere bussflåtene effektivt, blant annet ved å redusere energi- eller drivstofforbruket og kunne stadfeste CO2-fotavtrykket til flåten, sier han.

Alt i en pakke

ZF Bus Connect er en digital løsning som dekke tre områder, nemlig en elektronisk enhet i bussen, skybasert lagring og en web-basert portal for dataanalyse. Flåteeieren kan kjøpe en komplett løsning fra ZF eller koble seg opp mot en skybasert løsning som utnytter systemer man allerede har. ZF Bus Connect er utviklet på basis av oppkoblede løsninger ZF allerede har med over 10.000 tilknyttede busser i hele verden.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.