Ønsker bedre kjøre- og hviletider for bussbransjen

Turbussbransjen er de som ble hardest rammet under pandemien. For mange var det full stopp i over to år. Nå kommer turistene gradvis tilbake, og da må kjøre- og hviletidene passe de nye reisevanene.

Store transport- og reiselivsorganisasjoner har bedt EU-kommisjonen om å støtte et nytt forslag om spesifikke kjøre- og hviletidsregler for turbussbransjen.

Bakgrunnen er at det er stor forskjell på gods- og turbussbransjen, men begge må forholde seg til de samme reglene. Dette gjør at det er utfordrende å tiltrekke seg turistene igjen etter en lang periode med pandemi.

I et brev til EU sin komisjonær for transport, Adina Vălean, har IRU, European Travel Agents & Tour Operators in Europe Association og European Tourism Association bedt EU-kommisjonen om å støtte et nytt og bedre forslag for å lette gjenoppretting av bussturisme ved å innføre skreddersydde regler for bussjåfører.

Tidligere forhandlinger om EUs mobilitetspakke 1, der flere spesifikke unntak for bussjåfører ble behandlet av EU-parlamentet. Dette resulterte i en avtale helt i siste liten. Resultatet fokuserte desverre hovedsakelig på godstransport, og etterlot passasjersektoren kun en forpliktelse for EU-institusjoner til å vurdere situasjonen på et senere tidspunkt.

Hvilke endringer som vil komme er ikke helt klart, men flere innspill har gått på mulighet å få endret pausene. 15+15+15 minutter har blitt foreslått. Samt noen endringer på 12-dags reglen for flerdagsreiser med turbuss. Så får en komme tilbake til de enkelte forslagene når de foreligger.

«Driften og den daglige organiseringen av busssjåfører skiller seg betydelig fra andre veitransportformer. Det inkluderer flere pauser for passasjerer og stopp underveis, samt en kombinasjon av lengre og kortere turer», sier Raluca Marian hos IRU.

Ønsker nye regler

Nå er tiden overmoden for å bedre Kjøre- og Hviletidene for bussbransjen. Det må bli endringer som kan redusere stress for både turistene og ikke minst bussjåførene.

«Målrettede og spesifikke kjøre- og hviletidsbestemmelser innen bussturisme vil gjøre det mulig for sjåfører å reagere bedre på situasjoner under turene, samtidig som de reduserer stress som er generert av regler som ikke er egnet for busstransport betydelig, noe som påvirker både passasjerer og sjåfører negativt», sier Marian.

Pandemien gikk hardt ut over turbussbransjen hvor nær 10 prosent av operatørene gikk konkurs etter at turismen stoppet helt opp. Det er derfor viktig at EU legger tilrette for å bygge opp igjen denne bransjen. En av løsningene er nye og bedre Kjøre- og Hviletider.

«I Europa er bussturisme en av de sikreste og mest miljøvennlige måtene å flytte turister på. Den fortjener å bli støttet og oppmuntret gjennom hensiktsmessige kjøre- og hviletidsregler,” konkluderte Raluca Marian.

Setter du pris på denne artikkelen? Bussmagasinet trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 130557 bank 6311.08.02449eller PayPal

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.