Ønsker å rive siloer også for ekspressbussene

Under Arendalsuka ble det snakket mye om å rive siloer innen for kollektivtrafikken. Nå ønsker Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen også å rive siloer eller rettere sagt hindere for ekspressbussene.

Bussmagasinet fikk en unik mulighet å ta følge med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjennom Arendals gater forleden. Der fikk vi se og høre han snakke om å rive siloer og legge tilrette for mer mobilitet for folket. Fjerne rett og slett hinderene som i dag finnes mellom de ulike former for transport. Gjøre hverdagen enklere for alle.

– En ting er den nye EnTur appen som nå er under oppbygging. Her kan en gjøre reisen sømløs på tvers av kommuner, fylker eller regioner med kun en billett. Her ser vi for oss at vi kan legge inn flere reiseløsninger i tillegg til buss, tog og ferge, sier Solvik-Olsen.

Han er tilhenger av å gjøre reisen lettere for alle. Legge mer tilrette for at folk kan velge reisemåte uansett om det er offentlig eller privat selskap.

– Vi må legge tilrette for at ekspressbussene kan ta med passajerer også innenfor fylkes- eller regionens grenser. Derfor jobber vi med å endre regleverket slik at reisen blir lettere. Vi ser på muligheten for å åpne opp for de kommersielle, men kanskje med noen begrensinger. Med det mener jeg at en må se på om det må settes en minimums distanse for at en skal kunne velge ekspressbuss fremfor offentlig kollektivtransport. Og ikke slik som i dag, hvor fylkes- eller regionens grenser stopper en for å kunne ta den kommersielle ekspressbussen, sier Solvik-Olsen.

Det er i denne sammenheng at Samferdselsdepartementet nå har startet arbeidet for en handlingsplan nettopp rettet mot ekspressbusselskapene. De ønsker å se på rammebetingelsene for denne næringen.

I en rapport lansert i 2017 viser det tydelig at ekspressbusselskapene mister passasjerer. Over 40 prosent nedgang på de ti siste årene. Deler av dette tapet kommer av at den offentlige kollektivtransporten har overstyrt og tatt fra ekspressbussen transportgrunnlaget. På enkelte steder har en ikke lenger koresponderende løsninger eller valgt å selv ta over enkelte ruter. Lovverket, slik det er i dag, begrenser også de private ekspressbusselskapene å fungere optimalt innenfor fylkes- og regionens grenser.

Derfor har Stortinget under behandlingen av Nasjonal Transportplan sist år, fattet anmodningsvedtak om at Regjeringen tar grep for å styrke ekspressbussenes rammevilkår.

– Jeg mener at en må få bort de siloene som i dag begrenser folks mobilitet. Med det mener jeg at en må legge tilrette for bedre samarbeid mellom offentlig og private selskaper. Og også kanskje ta inn over oss at moderne teknologi kan være til stor hjelp. EnTur appen er en løsing som kan være med å skape bedre kollektivtransport over hele landet, det sammen med et bedre lovverk, sier Solvik-Olsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.