Inviterer til to viktige kollektivkonferanser

Det er unikt og det er viktig. To store kollektivkonferanser møtes under bransjens viktige samlingspunkt, Persontrafik i Stockholm.

Det har aldri før hent, men nå er det en realitet. To store og viktige kollektivkonferanser skal møtes på Persontrafik i Stockholm 22 til 24 oktober.

– Nå får møteplassen et helt nytt format. Det skal bli utrolig spennende, sier Jarl Eliassen som er koordinator for Nordisk Lokaltrafikkmøte og InfoNorden. Og for første gang går disse to møtene samtidig.

Jarl Eliassen er tidligere direktør for Trafikanten AS i Oslo og har de siste fire årene været nordens representant i UITP, Union Internatuonale des Transport Publics.

– På Nordisk Lokaltrafikkmøte diskuterer vi de viktigste framtidsspørsmålene for kollektivtrafikken med tyngdepunkt på det nordiske perspektivet. Et eksempel er hvordan vi ruller ut elektriske busser, det skjer jo samtidig som vi nå snakker om det. Vi kan dermed dele våre erfaringer, strategier og samtidig støtte hverandre, sier Eliassen.

Det er også knyttet stor interesse for de viktige paneldebattene med alle de nordiske direktørene under denne konferansen.

– Der diskuterer vi hvilken rolle kollektivtrafikkselskapene skal ta i forhold til former for mobilitet, delingstjeneste og delingsøkonomien, invidualisert transporter og autonome busser. Spørsmål som i høy grad påvirker planlegging av byer og tettsteder, sier han.

InformNorden stimulerer til forskning og utvikling

Det kan i år ferieres jubileum. Det er 20 år siden InformNorden ble etablert. Men det er stor forskjell på hva Nordisk Lokaltrafikkmøte og InformNorden diskuterer.

– Tabken er å stimulere forskning og utvikling på telematikkområder og støtte ITS-arbeidet innenfor den nordiske kollektivtrafikken. På konferansen InformNorden deler landene med seg av erfaringer, kravspesifikasjoner og standarder, sier Eliassen.

Persontrafik avholdes i Stockholmsmessan mellom 22 og 24 oktober. Messen er nordens viktigste møteplass for alle virksomheter innen kollektivtransport, ekspress- og turbuss. En felles møteplass for kollektive reiseløsninger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.