Ønsker å gi flyktninger fra Ukraina mulighet til å søke om kjøreseddel

Det er stor mangel på bussjåfører her i Norge. Derfor er det nå ute på høring et forslag om å videreføre de midlertidige regelendringen for fordrevne ukrainere. Dette vil gi de fra Ukraina som innehar førerkort klasse D mulighet til å kjøre buss mot vederlag også her i Norge.

For å bidra til at flere fordrevne kommer raskt i arbeid, foreslås det midlertidige endringer i yrkestransportloven som innebærer midlertidig unntak fra botidskravet ved utstedelse av kjøreseddel for ukrainske bussjåfører som fremlegger gyldig politiattest fra hjemlandet.

Flere busselskaper har ytret et ønske om en lovendring som kan gi mulighet for å ansette ukrainske borgere som bussjåfører. Dette har frem til nå vært vanskelig, da det er et krav om at folk bosatt utenfor EU må bo i Norge i minst fire år før de kan søke om kjøreseddel.

Forslaget innebærer også særlige sikkerhetsmekanismer for politiets saksbehandling av ukrainske politiattester. Forslaget er innsnevret til kun å gjelde for persontransport med buss. Det bes særskilt om høringsinstansenes innspill til ytterligere tiltak som kan redusere mulige negative konsekvenser for passasjersikkerheten, særlig for barn og unge.

Høringsfristen er satt til 31. januar 2024.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.