– Omfanget er betydelig 

En Estisk turbuss står på en bussholdeplass, sjåføren er anmeldt for manglende ysk og europeisk førerkort. Bussens eier har ikke gitt lyd fra seg og om kort tid slippes den russiske sjåføren fri. Kontrollørene fra Statens Vegvesen fortviler over hvor lett mange tar på regelverket og velger å kjøre ulovlig. 

– Over hundre turbusser passerer oss i døgnet her i Hallingdal. Vi stopper så mange vi maktet, men klarer ikke å ta alle, sier Trond Høyvangli fra Statens Vegvesen. 

Han har ni år bak seg fra utekontrollen og før det erfaring fra bussbransjen siden han var gammel nok til å kjøre buss. De siste årene har han sett en stor økning av utenlandske turbusser på norske veier. Mange av disse har ikke alt av papirer i orden, slik som den de stoppet for et par dager siden. 

– Vi stoppet en estisk turbuss i ren rutinekontroll. Sjåføren er fra Russland, bosatt i St. Petersburg. Han hadde russisk førerkort og et papir som han mente var godt nok for kjøring av turister i Norge. Han manglet EU førerkort og kode 95 ysk og ble dermed anmeldt for dette, forklarer Høyvangli. 

Føreren ble bøtelagt for dette med 8000 Kroner og slippet ut av varetekt, da politiet ikke ønsket å bruke mer tid på saken. 

– Vi kan ikke låse hjulene på bussen da det et sjåføren som er anmeldt og ikke selskapet. Men hadde boten vært på 8001 kroner kunne vi låst den fast frem til den var betalt og oppgjort. Nå risikerer vi at selskapet sender ny sjåføren og kjører bussen videre når vi ikke er tilstede, sier han fortvilet. 

Dette er bare et av mange eksempler på hvordan utenlandske turbusselskaper gambler på dette og kjører ulovlig i Norge. 

– Vi har tatt flere i den siste tiden som mangler ysk kode 95 i førerkortet. Skal sjåfører fra utenfor Europa kjører en europeisk registrert turbuss, skal vedkommende ha dobbelt statsborgerskap og eu-førerkort med godkjent kode 95, forklarer han. 

Utekontrollen har intensivert fokuset på turbusser da det har vist seg å være en del busser på veien med feil dokumenter eller feil på bussen. Dette er busser som kjører turister i store deler av sesongen her i Norge. Ofte kabotasje. 

Norske turbileiere fortviler over hvor stort problemet er og mener myndigheter gjør for lite for å stoppe dette. Under Arendalsuka, hvor politikere samles, skal det avholdes flere foredrag om situasjonen hvor også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være tilstede. Håpet er å få mer fokus og mer penger til kontroller. Og også et kobotasjeregelverk som kan fungerer for turbilbransjen. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.