Kan øke kapasiteten med 39 passasjere med kortere buss

AtB kan, om de følger bussdirektivet med seks passasjere per kvaderatmeter øke kapsiteten med hele 39 passasjerer ved å velge kortere leddbuss i Trondheimsanbudet.

AtB har et ønske om høyere komfort for passasjerene i bussene i Trondheim, derfor har de bestemt seg for å telle passasjerene på egen måte med maksimalt fire passasjerer per kvaderatmeter, mens fabrikkene følger direktivet og teller seks til åtte passasjerer per kvaderatmeter.

Dermed snur de opp ned på listen over hvem som kan levere busser med best kapasitet.

Om en følger oppgitt totalkapasitet på busser over 21 meter som vi har fått fra AtB, så er det faktisk Mercedes-Benz CapaCity som klarer aller flest passasjerer. Hele 39 passasjerer med enn 24 metren fra Van Hool som i dag kjører i Bergen. Disse bussene er kun tatt med som eksempler. Det er også andre leverandører med gode passasjerkapasiteter.

Mercedes-Benz klarer seg med et ledd på deres lengste buss og har en total kapasitet på hele 191 passasjerer. Van Hool har to ledd og total kapasitet på 152 passasjerer. Noe som også fordyrer bussen ved innkjøp og vedlikehold, får vi forklart av eksperter.

Men AtB har valgt en kalkulator med det de kaller realistisk kapasitet som er fire passasjerer per kvaderatmeter. Da får Mercedes-Benz CapaCity begrenset sin kapasitet til 123 passasjerer, mens Van Hool får 139 som total kapasitet. Dermed klarer den 24 meter lange bussen også minimumskravet på 130 passasjerer til anbudet i Trondheim.

– Kapasitet i kollektivsystemet er et vesentlig poeng. Vi er kjent med at noen bussprodusentene legger til bussdirektivet med inntil 8 stående passasjerer/kvm, mens andre legger til grunn 4-5/kvm. AtB legger til grunn praktisk og realistisk kapasitet med inntil 4 stående passasjerer/kvm. Dette er diskutert med bussprodusentene gjennom dialogen og AtB opplevde at det var enighet om dette i forhold av-/påstigning og de reisende komfort, skriver Plan- og Driftssjef, Harald Storrønning i en mail til Bussmagasinet.

Skisse: utarbeidet av AtB

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.