Nye veier for enklere billettsystem

Det går mye tid til billettering av passasjerer. Men nye veier for enklere billettering finnes allerede. Og det kan samkjøres med mobilbillett, sanntidssystem og trådløse bankkort.

Init heter firmaet som har tatt frem ulike billettsystemer som skal revulusjonere måten en betaler sin reise på.

I dag bruker bussen mye av tiden på ruten til å billettere passasjerene. Denne tiden kunne blitt bruk til å både korte ned rutetiden og gitt mindre forsinkelser. Sjåføren ville fått bedre tid til å snu ruten, og ikke minst kunne fått full spisepause. Men ofte i dag så rekker ikke sjåførene å påbegynne sin pause før flere minutter etter oppført tid.

Init som er kjent fra tidligere med sanntidssystemer har sett nærmere på hvordan en kan forenkle hverdagen til sjåfører, selskaper og trafikkledere. De har løst dette med å tilby sine kunder ulike løsninger. En av de mest spennende løsningene er en komplett enhet som er bygget opp med åpent grensesnitt og kan brukes som et multiverktøy.

Enheten som er på størrelse med en normal billettmaskin har både kjortlesere til buss- og bankkort, men også en QR leser for mobilbillett. Den har også en tradisjonell billettmaskin innebygget, sanntidssystem og et detaljert kart over ruten, som en kan følge. Og oppå dette kan den kobles til bussens digitale system for at trafikkleder og servicepersonell kan følge med på bussens tilstand.

– Vi har lenge levert tilsvarende systemer, men da med flere enheter koblet til en sentral boks i bussen. Nå har vi klart å samle alt i en enhet. Den kan kobles opp med en rekke kortavlesere i bussen, som igjen kan benyttes samtidig, noe som i dag er en utfordring for mange, sier områdeleder Jussi Laakso hos init GmbH.

Disse avleserne kan både lese av vanlig busskort, trådløst bankkort og QR kode fra mobil eller papirbillett. Det er nær ingen begrensning på hvor mange avlesere en kan montere i bussen og alle kan brukes samtidig av passasjerene. Alt dette er koblet opp mot sentral billettsystem for validering. Men også en offline funksjon finnes, om busselskapet ønsker å bruke det.

– Vi har et åpent grensesnitt, slik at det er kunden som velger fra hvem de vil benytte billettsystemet fra. Det kan også kobles opp mot andre billettsystemer om bussen kjører gjennom andre distrikter. Det vil enkelt fungere med at kundens busskort blir kontrolert sentralt og en får umiddelbart tilbakemelding om kortet er gyldig. Og det vil heller ikke by på utfordring for selskapet å få betalt av andre kollektivselskaper, sier han.

Init er ikke ukjent i Norge. De har siden 2004 vært med å implentere Trafikanten (nå Ruter) med sanntidssystem passasjerinformasjonsystem. Skjermer med informasjon om bussavganger har blitt montert på holdeplasser og ombord i bussene som kjører i Akershus og Oslo. Den sender også informasjon til kundens mobiltelefoner via app. Alt dette ble utviklet og produsert på rekordtid.

– Vi brukte kun syv måneder på utvikling og oppstart, sier Laakso.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.