Norgesbuss tar over busskjøringen på Nord-Jæren

Norgesbuss vant Kolumbus’ anbudskonkurranse og skal gi innbyggerne på Nord-Jæren et mer miljøvennlig og framtidsrettet rutebusstilbud fra neste år.

– Vi ser fram til å samarbeide med Norgesbuss om å gi befolkningen på Nord-Jæren et kollektivtilbud av høy kvalitet, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

– Viser at Rogaland er et interessant område

Norgesbuss var én av tre aktører som til sammen ga 10 tilbud i Kolumbus’ anbudskonkurranse om rutekjøring med buss på Nord-Jæren.

– Vi mottok tilbud fra flere dyktige aktører, men Norgesbuss scoret høyest totalt sett ut ifra tildelingskriteriene, sier Aksland.

Han mener at den store interessen fra aktørene viser at busselskapene vurderer Rogaland som et interessant markedsområde.

– Den brede deltakelsen viser at det nye bussdepotet på Forus som stilles til rådighet for operatørene, blir godt mottatt, sier han.

Miljøvennlig drift

Med 98 biodieseldrevne busser inkludert i løsningen fra Norgesbuss, i tillegg til fem elektriske busser disponert av Kolumbus, går kollektivtrafikken på Nord-Jæren en mer miljøvennlig tid i møte.

– Det betyr at over halvparten av bussene på Nord-Jæren vil kjøre på fossilfritt drivstoff fra 1. juli 2016, sier en fornøyd Kolumbus-direktør.

Flere fordeler for reisende

Bussene som skal benyttes i rutetrafikken fra 1. juli 2016 er større og har mer kapasitet enn bussene som benyttes i dag. I tillegg vil samtlige busser, unntatt de to elektriske bussene som ble satt inn i rutetrafikken tidligere i år, være splitter nye.

– For reisende betyr det at det blir bedre plass om bord og at standarden på bussen blir bedre. I tillegg økes ruteproduksjonen og vi vil se et betydelig løft i kollektivtilbudet på Nord-Jæren, sier Aksland

Spennende tider for kollektivtrafikken

Kollektivtrafikken på Nord-Jæren står nå overfor spennende endringer, både med tanke på forenklingen av takst- og sonesystemet, det nye bussdepotet og operatørskiftet.

– Vi gleder oss over å ha de største bitene i puslespillet på plass, sier Aksland.

Sjåførene blir med videre

Sjåfører som i dag jobber for nåværende operatør, har rett på jobb hos Norgesbuss som følge av lov om virksomhetsoverdragelse, og de vil beholde rettighetene sine.

Kontrakten tildeles Norgesbuss for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2024, med opsjon på to år. Kontraktssummen er på 421 millioner kroner i året.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.