Norge helt i bakleksa når det kommer til elbusser

En helt fersk rapport laget av Chatrou CME Solutions om status på det Europeiske elbussparken viser at Norge ligger langt nede på listen over land som har satset på alternative drivlinjer for sine busser.

Norge er helt nede på en 7. plass når det kommer til registerte batterielektriske busser fra 2012 til 2019 i Europa. Slått av land som Polen, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Nederland.

Og det er Nederland Norge skulle kunne sammenlignet seg med. Det er et land med tilsvarende antall rutebusser i trafikk. Her er det i dag hele 726 batterielektriske busser i daglig drift. Mens Norge på sin 7. plass kun har 173 batterielektriske busser i drift.

Nederland har stor fokus på at alle nye anbud skal inneholde et stort antall batterielektriske bybusser. I 2019 ble det lyst ut anbud som vil gi et større antall batterielektriske busser i drift enn det Nederland totalt har i dag.

Det som er oppsiktsvekkende er at Polen slår Norge på antall batterielektriske busser. Polen har lite fornybar energi og produserer i dag det aller meste av sin strøm ved store kullkraftverk. Uansett så ønsker Polen å forbredre byluften og redusere de lokale utslippene, så det satses på å fornye bussparken til mer miljøvennlige busser med ulike alternative drivlinjer.

Rapporten viser også det totale antall busser i drift i Eurupa på ulike alternative drivstoff. I 2019 ble det levert totalt 5652 busser med alternative drivlinjer som gass, hybrid, hydrogen og batterielektrisk. 19.325 totalt i perioden 2012 til og med 2019. Og går en raporten nøyere i øyesyn kan en se at batterielektriske busser har hatt en stor økning fra slutten av 2018 og frem til i dag. Det samme gjelder gassbusser. Mens hybridbusser har flatet noe ut. Og Hydrogenbusser har knapt hatt en økning i det hele tatt. Det er solgt 28 hydrogenbusser i perioden 2012 til 2019.

2019 var et veldig godt bussår på alle felt. Det ble registrert 14.392 bybusser som er en rekord. Av disse var hele 39 prosent av bybussene med alternative drivlinje. Mens i 2018 var knappe 28 prosent med alternativ drivlinje av totalt 11.845 nye bybusser.

VDL størst leverandør av elbuss 2019

VDL er markedsleder når det kommer til batterielektriske busser i Europa. De leverte hele 386 batterielektriske busser i 2019, hvorav 232 av disse gikk til kunder i hjemlandet Nederland.

BYD kommer på en solid andre plass med 236 batterielektriske busser levert i Europa i 2019. Om en inkluderer de 79 batterielektriske bussene med BYD chassis og ADL karosseri, så er totalen på 315.

Solaris fikk registert hele 145 batterielektriske busser i 2019, mens Volvo registerte 135.

Perioden 2012-2019

Ser en på perioden 2012 til og med 2019 så er det fremdeles VDL som topper statestikken med 668 batterielektriske busser som gir en markedsandel på 22,1 prosent.

BYD sammen med ADL leverte 645 batterielektriske busser i denne perioden som gir en markedsandel på 21,4 prosent. Disse tallene inkluderer busser som kjører inne på flyplasser i Nederland og Belgia og som ikke er registrert med skilter for bruk på offentlig vei.

Solaris beholder også her sin tredjeplass med 326 batterieleketriske busser og dermed en markedsandel på 10.8 prosent.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.