Nor-Way mener konkurransen er vanskelig

Nor-Way Bussekspress er en av Norges ledende ekspressbusselskaper med ruter på kryss og tvers i hele Sør-Norge. Mens NSB får dekket sine rabatter på alle sine avganger, må Nor-Way Bussekspress stå for dette selv. Dette utgjør betydelige summer i løpet av året, penger som aldri kommer tilbake til selskapet. Nå ønsker Nor-Way Bussekspress (og Flybussekspressen) å få likebehandling med NSB når det gjelder bl.a rabattordningene, og har sammen med Nettbuss og NHO Transport tatt saken opp med Samferdselsdepartementet.

Som en paraplyorganisasjon som binder sammen flere busselskaper, har Nor-Way Bussekspress 17 ulike ruter som årlig frakter ca. 2,5 millioner passasjerer. I alle disse rutene, ligger også det heleide datterselskapet Flybussekspressen som opererer fire linjer til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Da Nor-Way Bussekspress ble lansert på slutten av 80-tallet, var det et positivt tilskudd for rutebilnæringen. Et enormt rutenett med busser på kryss og tvers i hele landet ble etablert, og det ble ikke lengre noe problem å reise lange avstander med buss i Norge. Nor-Way Bussekspress kunne tilby buss fra Nordkapp i nord, til Lindesnes i sør, og enda lengre sør i Europa med sine samarbeidspartnere i Eurolines. De siste årene har selskapet mistet flere ruter og avganger, noe som skyldes flere forhold. Dels har fylkeskommunene overtatt flere ruter for å kjøre disse i egen regi, og tilbudet av billige flybilletter har bidratt til at konkurranseforholdene på langrutene har blitt vesentlig endret. I tillegg valgte Nettbuss å trekke sine ruter ut av NOR-WAY-samarbeidet for å operere disse under eget merkenavn.

Vinn-vinn situasjon
Her i Norge er det mange svenske arbeidere, beboere og turister, noe som gjør at trafikken er stor trafikk mellom Norge og Sverige. Nor-Way Bussekspress og Swebus hadde begge et ønske om å komme inn på respektive markeder, og gjennom 2015 har det vært hyppige møter og kontakt mellom de to selskapene for å finne frem til en samarbeidsavtale. Swebus har to store ruter til og fra Norge, en til Stockholm, og en til Gøteborg, Malmø og København. Swebus hadde også et ønske om å opprette et rutetilbud i Norge, og har lenge hatt lyst til å kunne tilby sine kunder alt fra skiferier, fjellturer og jobbreiser mellom Norge og Sverige. For å løse dette på enklest mulig måte, selger nå begge selskaper billetter for hverandre på sine respektive nettsider.
Foreløpig er billettsalget fra Norge til Sverige kun mulig på Trysil- og Valdresekspressen, men man vurderer løpende å utvide tilbudet.

– Vi føler at Swebus er et selskap som utfyller Nor-Way Bussekspress på en god måte, både markedsmessig og som merkevare, sier Bjørn Østbye som er adm. direktør i Nor-Way Bussekspress. – Alt tyder på at dette samarbeidet blir utvidet i tiden som kommer. Dette er en vinn-vinn situasjon for både passasjerene og NOR-WAY Bussekspress og Swebus.

Ny nettside
At Nor-Way Bussekspress satser, er det ingen tvil om. Ved påsketider lanserte selskapet en helt ny nettside. Dette har gjort reisesøk og billettsalg enda lettere og mer tilgjengelig, og nå fungerer systemet på alle plattformer. Tidligere måtte du benytte deg av en datamaskin for å få siden til å fungere. At man nå kan kjøpe billetter både på laptop, nettbrett og mobil har ført i en kraftig oppgang i billettsalget på nett.

– Ny nettside og ny samarbeidspartner har vært en god boost her i organisasjonen, sier Bjørn Østbye.

Vanskelig konkurranse
Flyprisene er lave, togets priser er gode, og mange velger sin egen privatbil. Nor-Way Bussekspress er et selvstendig busselskap, noe som gjør at det faller utenfor statlige ordninger knyttet til rabatter og tilskuddsordninger. Mens NSB får dekket sine rabatter på alle sine avganger, må Nor-Way Bussekspress stå for dette selv. Dette utgjør betydelige summer i løpet av året, penger som aldri kommer tilbake til selskapet. I tillegg tar fylkeskommunen over flere og flere ruter, noe som gjør at Nor-Way Bussekspress mister kjøring. Fylkeskommunene fokuserer på samferdsel innenfor egne fylkesgrenser, noe som går utover fylkeskryssende trafikk. Dette er en beklagelig utvikling. Dette har gjort at Nor-Way Bussekspress har mistet flere ruter i de siste årene, blant annet hele rutenettet i Nord-Norge. Det gjør det ikke lettere for ekspressbussbransjen at markedet de senere årene har flatet ut. Ferier og høytider er stort sett bra, mens det resten av året er plass til betydelig flere passasjerer.
Færre tar langrutene hele veien, da flyprisene er blitt så gunstige at buss ikke lengre lønner seg. Flybussekspressen merker også en økt konkurranse far NSB på strekningen Oslo – Gardermoen. Dette handler i stor grad om en betydelig prisforskjell mellom NSB og Flybussekspressen. Statlige subsidier til NSB fører til en konkurransevridning mellom disse to transportformene som, mildt sagt er uheldig. Der Flybussekspressen har parallelle ruter med toget, har selskapet tapt betydelige markedsandeler de siste månedene.Nå ønsker Nor-Way Bussekspress (og Flybussekspressen) å få likebehandling med NSB når det gjelder bl.a rabattordningene, og har sammen med Nettbuss og NHO Transport tatt saken opp med Samferdselsdepartementet. Selskapene håper på en politisk løsning. Om ikke det går, må de ta det enda et steg opp for å bli hørt i en vanskelig konkurranseutsatt tid.

Under stadig utvikling
Selv om selskapet står overfor enkelte utfordringer er det viktig å se fremover.
Nor-Way Bussekspress jobber hele tiden for å bli et bedre og sterkere produkt. Rett over nyåret flytter selskapet inn i nye lokaler i Oslo. Dagens kontorer er ikke lenger hensiktsmessige så Nor-Way Bussekspress flytter inn i lokaler som mer egnet for sin drift. I tillegg jobber selskapet med å utvikle et nytt billettsystem. Dagens system er for lengst utdatert, og et nytt system står øverst på prioriteringslista for fremtiden. Selskapet ønsker å kunne tilby en dynamisk prissetting, og et kunderegister slik at faste kunder kan registrere seg og benytte bussen på et enklere sett. Dette er ikke mulig i dag, men Nor-Way Bussekspress håper at dette vil være på plass i nærmeste fremtid.