NHO Transport og Norges Bussbransjeforbund slår seg sammen

NHO Transport og Norges Bussbransjeforbund har i flere år jobbet for bedre ramme- og konkurransevilkår for norsk turbussnæring. Etter forhandlinger er det nå bestemt at de to organisasjonene slår seg sammen, ved at medlemmer i Norges Bussbransjeforbund får tilbud om medlemskap i NHO Transport.

«Vi har hatt svært konstruktive forhandlinger med Norges Bussbransjeforbund, og er enige om at vi sammen står sterkere for å møte utfordringene næringen står ovenfor, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport,» Torstein Clausen Jystad.

Tradisjonelt har de to organisasjonene på hver sin side organisert både større og mindre turbusselskaper, Jystad påpeker at NHO Transport skal arbeide for å favne hele bransjens interesser:

«Turbussbransjen består av flere små og noen større selskaper. Vi skal arbeide for hele bransjen og de felles utfordringene næringen står ovenfor,» sier Jystad.

Styreleder i Norges Bussbransjeforbund og styreleder i Ullern Buss AS, Kjell Christian Helland er svært fornøyd med utfallet av forhandlingene.

«Norges Bussbransjeforbund har tradisjonelt organisert mindre turbusselskaper, som ofte driver kun en – fem turbusser, er avhengig av skolekjøring, lokale kjøreoppdrag og sommerens turistkjøring for å fa hjulene til å gå rundt. Enkelte mindre turbusselskap har dog vært særs dyktige og driver også aktiv turkjøring til Russland og kontinentet. Som en liten organisasjon har Norges Bussbransjeforbund ikke hatt nødvendig styrke til å få den oppmerksomheten rundt turbussenes problemer med bemanning, økonomi og ikke minst kabotasje,» sier Helland.

«Det er derfor med stor glede at vi nå har inngått samarbeid med NHO Transport for å kunne organisere også de små turbusselskapene i en sterk og veldrevet organisasjon, NHO Transport. Styret og generalforsamlingen i Norges Bussbransjeforbund har stor tro på fremtiden og samarbeidet med NHO Transport»

«Vi anbefaler alle våre medlemmer og alle andre turbusselskaper å melde seg inn i NHO Transport så vi kan stå sterkt sammen og bli hørt av myndighetene,» sier Helland.

Begge understreker at de håper flest mulig blir med på høstens tradisjonelle bransjetreff for turbuss, som for anledningen vil foregå på Scandic Lillestrøm den 26. september 2019:

«Her vil vi blant annet diskutere konkurransen fra utlandet, buss for tog, samt at myndighetene vil orientere om sin kontrollvirksomhet i sommer. I tillegg vil det bli en mulighet for å treffe bransjekolleger,» avslutter Jystad.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.