Nettbuss med ti nye år i Moss

Torsdag 17. november signerte regiondirektør Birger Ljunggren i Nettbuss AS og direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk kontrakten om drift av kollektivtilbudet i Mosseregionen de neste 8-10 årene.

Kontrakten omfatter 1.5 millioner rutekilometer pr år og totalt 39 busser i miljøklasse EURO VI. Samtlige busser vil benytte biogass som drivstoff og leveres med setebelter og alkolås. Nettbuss vil anskaffe totalt 17 nye bybusser i klasse 1 og 22 regionbusser i klasse 2 i løpet av 2017. Denne satsingen på biogass kommer i tillegg til kontrakten i Nedre Glomma fra 2013, som omfatter 105 gassbusser  og 4.5 mill rutekilometer pr år.

I tillegg har kontrakten i Mysen for deler av indre Østfold (35 busser) et stort innslag av syntetisk diesel (100% biodiesel). Samlet sett vil nærmere 80% av all lokal kollektivtrafikk i Østfold (basert på rutekilometer) gjennomføres med fossilfritt drivstoff fra sommeren 2017. Verdien av den nye avtalen i Moss er om lag kr. 60 mill pr år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.