Natriumbatterier på vei inn i elektriske kjøretøy?

Forskere ved Chalmers tekniska högskola i Sverige har funnet ut at natriumbatterier kan være et godt alternativ til litiumbatterier som i dag er mest brukt i elbusser og andre elektriske kjøretøy.

En omstilling til et samfunn uten fossilt drivstoff innebærer at behovet for batterier øker hurtig. Problemet med litiumbatterier er at de krever kritiske råvarer som litium og kobolt som finnes bare på noen få steder i verden. Det kan på sikt medføre en knapphet som vil utgjøre en flaskehals i batteriproduksjonen.

Forskere ved Chalmers har altså funnet ut at natriumbatterier er et godt alternativ. Her er litium og kobolt erstattet av koksalt og biomasse fra skogsindustrien som de viktigste råmaterialene. Begge deler er det rikelig med tilgang på over store deler av verden. Teknologien bygger på at den ene elektroden i batteriene, katoden, har natrium-ioner, mens den andre elektroden, anoden, består av en type kull som blant annet kan utvinnes fra biomasse fra skogsindustrien.

Nå er det fortsatt et stykke frem til natriumbatterier vil bli benyttet i elektriske kjøretøy. Derimot vil batterier med denne teknologien nærmest umiddelbart kunne benyttes som stasjonær energilagring i strømnettet. Slik energilagring er en forutsetning for utbygging av både vind- og solkraft som begge arbeider med ujevne sykluser og hvor strømmen fra høyproduksjons-perioder må lagres for å kunne utnyttes i nettet på et senere tidspunkt.

Chalmers-forskerne har i en ny studie gjort en såkalt livssyklusanalyse av natriumbatterier sammenlignet med litiumbatterier. Denne studien viser at batteritypene er likeverdige når det gjelder klimapåvirkningen, men natriumbatteriene er mye bedre når det gjelder tilgangen på råvarer.

Bildet øverst: Natrium, altså rett og slett koksalt, er en av råvarene i et natriumbatteri. Foto: Chalmers tekniska högskola.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.