Nå starter byggingen av neste etappe av bussveien

Tirsdag 30. juni signerte Rogaland fylkeskommune og Stangeland Maskin kontrakt for å bygge neste etappe av Bussveien på Gausel. Arbeidet på strekningen starter i slutten av august.

– Bussveien blir ryggraden i transportsystemet på Nord-Jæren, og er et av de viktigste grepene for å oppnå nullvekst i personbiltransporten i regionen. Strekket som skal bygges nå, er nok en viktig bit som skal på plass for å fullføre traseen mellom Sandnes og Stavanger. Med slike prosjekter bidrar vi til å gjøre regionen vår enda mer attraktiv, og enda mer grønn, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Kontrakten omfatter bygging av bussvei-strekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon i Stavanger kommune, og har en verdi på nærmere 278 millioner kroner. Prosjektet sysselsetter 10-20 ansatte i entreprenørselskapet i nærmere to og et halvt år. Rogaland fylkeskommune er byggherre for prosjektet.

To års byggetid

Arbeidet starter i slutten av august med graving på østsiden av veien langs hele strekningen fra Boganesveien til Gausel stasjon. Strekningen skal etter planen være ferdig 31. mars 2023, omtrent to og et halvt års tid fra byggestart.

– Det er godt å komme i gang med bygging av neste etappe i Bussveien. Vi forventer at trafikken i området blir berørt av arbeidet. Samtidig er det klare krav i kontrakten om god trafikkhåndtering for gående, syklende, og bilister i området. Dette mener vi skal gå bra, sier prosjektleder Pål Thornes i Rogaland fylkeskommune.

Strekningen er 1,3 kilometer lang, og går fra rundkjøringen ved Boganesveien like ved Edlandsgården i nord, til rundkjøringen ved Gausel stasjon i sør. Det skal bygges et midtstilt bussfelt, tilsvarende bussfeltet lenger nord på fylkesvei 44. Felt for bil, sykkel og fortau er lagt til begge sider av bussfeltet. Dette gir bedre sikkerhet for myke trafikanter og bilister. To moderne busstasjoner, og underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken er også inkludert i prosjektet.

– Utrolig kjekt for oss å kunne begynne på det første av de store prosjektene som fylkeskommunen skal i gang med. Bussveien er et stort og viktig prosjekt, som vi er veldig glade for at vi kan bidra til å realisere, sier Tommy Stangeland, daglig leder, Stangeland maskin.

Bedre reiser og fremkommelighet

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken hvor målet er å skape bedre fremkommelighet for busspassasjerer, syklende og gående. Seks av 25 delstrekninger i Bussveien er ferdige.

Arbeidet med den andre delstrekningen på Gausel skal etter planen starte første kvartal neste år. Den går fra Gausel stasjon til Nådlandsbråtet.

Foto: Elisabeth Tønnesen

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.