Nå blir det igjen korrespondanse mellom buss og båt

Aust-Agder fylkeskommune og AKT er enige i at det igjen skal bli korresponderende bussforbindelse til fergen mellom Arendal og Skilsø på Tromøya.

Like syd-øst for Arendal sentrum ligger Sør-Norges lengste øy. Her bor det rundt 5000 innbyggere og frem til 1992 var dette egen kommune. I 1961 fikk øye fastlandsforbindelse med bro over Tromøysund. Før det var ferge eneste måten å ta seg fra fastlandet og over på øya.

Det er rundt 60 gravhauger i området og løsfunn fra 1800 før kristus til 1000 etter kristus viser at det har vært bosetting på øya siden steinalderen. Men for mange som bor på øya så føles det som de fremdeles bor i steinaldere, når det kommer til kollektivtransport.

I mange år var det egen bussrute og selskap på øya. Denne gikk fra fergeleie på Skilsø og rundt på den lange øya. Men Etter som selskapet ble kjøpt opp og siden ble fraskilt sammarbeid mellom passasjerferge og bussen, har ikke disse korrespondert. Ikke heller har bussen kjørt ned til fergeleie, men svingt av veien en kilometer før.

dsc_0069Nå har Fylkeskommunen enstemmig vedtatt at det igjen skal bli buss til fergeleie og korresponderende buss-ferge forbindelese til Arendal, skriver Arendals Tidende. Hovedproblemet med å få disse to til å samkjøres, har vært ulike billettsystemer og takst. Befolkningen har ikke kunne bruke billetten sin fra fergen eller buss for videre transport til vanns eller til lands.

Fylkestinget vedtok en toårig prøveordning med billettsamarbeid for barn, ungdom og unge voksen opp til 29 år. For disse gruppene skal en kunne benytte en kombinasjonsbillett og ferge uten å måtte betale mer. Dette gjelder kun de som har gyldig periode billett. Målet er på sikt å få til et felles billettsystem for både buss og ferge som vil gjelde alle aldersgrupper.

Selv om dette er et steg i riktig rettning, så gjennstår det fremdeles en god del arbeid for å få kollektivsystemet på øya ut av steinalderen. Bussmagasinet har sitt kontor på øya og både bor og lever der. Bussforbindelse med fastland og øya er under enhver kritikk. Det er kort avstand til sentrum og mange mennesker bor på øye. Men med en buss i timen, unødvendig lang kjørerute, ikke mange kveldavganger, få lørdagsavganger, samt ingen søndagavganger, gjør at få benytter tilbudet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.