Danmark lemper på lovverket for overtredelse av kjøre- og hviletid

I Danmark skal de nå ut på høring et nytt lovverk på bøtesatser og reaksjoner ved brudd på kjøre- og hviletiden. I korte trekk lemper de på reglene ved små brudd og skjerper inn på mer alvorlige brudd.

Like over nyttår skal nytt lovverk ut på høring. Lovverket gjelder Kjøre- og Hviletid for yrkessjåfører. Sjåfør- og bedriftsorganisasjonene i Danmark har sammen med regjeringen utarbeidet et nytt lovverk som gir endringer i reaksjonen ved brudd på kjøre- og hviletid.

Kort sakt så lemper de på bøtesatsen ved små brudd på kjøre- og hviletiden. De vil også medregne små pauser på minst ti minutter. Og de vil reagere mildere på brudd hvor en har ved forglemmelse, eller annen formildene omstedighet brutt kjøre- og hviletiden. Så lenge det ikke har gått ut over trafikksikkerheten.

Men på den andre siden vil de skjerpe inn på alvorlige brudd på kjøre- og hviletiden. Som for eksempel langvarig brudd eller bruk av magnet (eller lignenede) for å jukse med skriver.

  • For hver kontrollperiode innføres det tak på bøtesatsen til 30.000 kroner for sjåfør, og 60.000 for selskap.
  • 2 pauser på mer enn 10 minutter medregnes fremover i vurderingen av overtredelsen.
  • Nye bøtetakster – lovovertredelsen inndeles nå i fire kategorier med vesentlig nedsettelse for mindre overtredelse.
  • Mulighet for konkret vurdering og reduksjon av bøtestørrelse, hvor overtredelsen skyldes forglemmelse som ikke påvirker trafikksikkerheten eller politiets kontrollarbeid.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.