Møter fremtidens kollektivbehov på Nord-Jæren

1. juli  2016  kommer  det  nye  bussruter  som  er  tilpasset Nord-Jærens   nåværende  og  framtidige  behov  for  kollektivtransport.

–  Regionen  vår  står  overfor  kontinuerlige  endringer,  og  det  betyr  naturligvis  at   behovet  for  kollektivtransport  også  endrer  seg,  sier  Elisabeth  Tostensen,   kommunikasjonssjef  i  Kolumbus.

–  Drar  nytte  av  utbedringene
Den  nye  rutestrukturen  på  Nord-­Jæren  skal  være  mindre  utsatt  for  trafikale   problemer  og  være  enkel  å  forstå.  Ruteomleggingen  er  en  forsmak  på  det  som   kommer  når  bussveien  er  ferdig,  ettersom  en  del  av  hovedrutene  nå  legges  om  til   traseer  som  vil  bli  del  av  bussveien.

–  Rutene  legges  om  til  den  framtidige  bussveien  allerede  nå  fordi  nye  strekninger   med  kollektivfelt  bygges  ut  fortløpende.  Vi  vil  ha  rutene  på  plass  slik  at  de  kan  dra   nytte  av  utbedringene  etter  hvert  som  de  står  klar,  forteller  Tostensen.

Små  og  store  endringer  

Konkret  fører  ruteendringene  til  at  det  skal  gå  flere  busser  der  flest  folk  bor  og  reiser.

–  Enkelte  kan  oppleve  at  de  må  bytte  buss  underveis,  men  hyppigere  avganger  gjør   at  man  får  flere  busser  å  velge  mellom,  og  det  legges  til  rette  for  smidige  bussbytter,   sier  Tostensen.       Noen  ruter  kjører  smartere  traseer,  noen  legges  ned  og  noen  nye  etableres.  Flere   ruter  skifter  rutenummer,  og  mange  reisende  får  derfor  nye  rutenumre  å  forholde  seg   til.

–  Vi  har  allerede  videreutviklet  og  forenklet  sonestrukturen  og  fått  på  plass  enkle   billetter  og  effektive  betalingsmåter.  Nå  er  det  rutene  som  står  for  tur,  slik  at   rutetilbudet  tilpasses  regionens  nåværende  og  framtidige  behov  for  kollektivtransport,   forteller  Tostensen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.