Mer Scania i MAN og TRATON

Representantskapet i MAN Truck & Bus SE har utpekt Alexander Vlaskamp som ny toppsjef for selskapet etter Andreas Tostmann som forlater MAN. Vlaskamp overtar også Tostmanns plass i styret for morselskapet TRATON SE.

Med utnevnelsen kommer ytterligere et menneske med Scania-bakgrunn inn i ledelsen for MAN og TRATON. Vlaskamp har mange års erfaring fra nyttekjøretøyindustrien, spesielt i Scania. Han har blant annet arbeidet som ettermarkedsdirektør for Scania i Tyskland og Østerrike fra 2002 til 2007 og som administrerende direktør i disse to landene fra 2012 til 2017. I mellomtiden var han administrerende direktør i Scania Polska. Tilbake i Sverige i 2017 tok han over som Senior Vice President innenfor salg og marketing av lastebiler, og i 2020 ble han utnevnt til Scanias styre som Executive Vice President for salg og marketing totalt.

Christian Levin, som er leder i styret for TRATON SE, uttaler at Vlaskamp vil bygge videre på et solid fundament og føre MAN videre. – Han er i en posisjon til å kombinere en bred internasjonal erfaring med sin kunnskap om effektivisering og omfattende produktkunnskap. Dette vil ikke bare komme MAN Truck & Bus til gode, men også TRATON GROUP som helhet, sier Levin. Levin er for øvrig toppsjef hos Scania.

Ytterligere en Scania-veteran, Catharina Modahl Nilsson, skal nå tilbake til TRATON hvor hun er ansatt som Chief Technical Officer. Hun har vært hos Scania siden 1992. Hun var TRATON-ansatt i Södertälje tre år fra 2016. Nå har hun en kort periode bak seg i Permobil, før hun nå trår til for fullt i TRATON igjen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.