Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene

– Nå får vi mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene. Dette er avgjørende for å ivareta trafikksikkerheten, like konkurransevilkår i transportbransjen og arbeidstakernes arbeidsvilkår. Regjeringen ønsker økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag ble en ny forskrift om overtredelsesgebyr vedtatt. De overtredelsene som allerede avgjøres med gebyr er videreført i den nye forskriften, men det er også innført gebyr for flere overtredelser enn tidligere. Det gjelder særlig overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene, men også enkelte andre overtredelser hvor gebyr anses egnet. Overtredelsesgebyrene skal kunne ilegges av Statens vegvesen og politiet.

– Mange av de overtredelsene som skjer i trafikken avdekkes av kontrollører i Statens vegvesen. Slik det fungerer i dag må flere av disse overtredelsene anmeldes til politiet for videre oppfølging. Det er ressurskrevende både for Statens vegvesen og for politiet. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving, hvor Statens vegvesen skal kunne ilegge et gebyr på stedet i flere saker enn i dag, hvor det ikke er nødvendig med politiets etterforskningskompetanse, sier Hareide.

Foretak i større grad ansvarlig
I den nye forskriften er det også foreslått å holde eier av kjøretøyet, typisk transportforetaket, ansvarlig i større grad enn tidligere. For enkelte overtredelser vil foretaket være ansvarlig på lik linje med føreren, og ved overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene vil foretaket ilegges et eget overtredelsesgebyr.

– Ansvarsreglene vil bidra til å gjøre foretaket bevisst sitt ansvar for å sikre at reglene overholdes. Dette er også et viktig grep for å sikre at overtredelsesgebyret faktisk betales. Når foretaket er holdt ansvarlig for overtredelsesgebyret, kan nemlig kjøretøyet holdes tilbake hvis det er nødvendig for å sikre betaling. Det er særlig inndriving av bøter og gebyrer på tvers av landegrensene som kan være utfordrende uten denne muligheten, sier Hareide.

De nye reglene vil kunne tre i kraft 1. september 2021. Dette henger sammen med systemendringer som Statens vegvesen må gjøre i sitt kontrollverktøy, men vil også gi alle som berøres av endringene tid til å innrette seg.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.